Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
jun
18
2015

Tomtefeste: Dårlig nytt fra Stortinget

Stortinget vedtok 10. juni 2015 en endring av Tomtefesteloven. Endringene er svært negative for mange hytteeiere når festekontrakten skal fornyes.

De som har festekontrakter som ikke er tidsbestemt, eller en bestemmelse i festekontrakten som uttrykkelig sier at festeavgiften ved fornyelse ikke skal reguleres, eller bare reguleres i takt med konsumprisindeksen, blir ikke berørt av de nye reglene.

Konkret vil den årlige festeavgift kunne bli satt til 2 % av antatt tomteverdi.

Dette skal begrenses til maksimalt 11 400 kr (etter dagens kroneverdi)- men det gjelder for tomtestørrelser opp til et mål. Større tomter vil i slike tilfeller risikere å betale denne summen for hvert mål.

Hytteforbundet vet at mange hytteeiere har tomter på 2-3-4 mål, etablert for mange ti-år siden og som ikke kan deles eller bebygges ytterligere.

Disse vil risikere å betale flere ti-tusener i årlig festeavgift.

Endringene i loven finnes her:

Norges Hytteforbund er partipolitisk nøytrale, men vil likevel opplyse at i denne sak var det Ap og SV som stemte for forslag vi kunne akseptere.

Flertallet som besto av de øvrige partiene på Stortinget stemte for den vedtatte økningen i festeavgift.

Et positivt element er at de fleste partiene er enige med oss i at hele ordningen med festetomter ikke hører til i vår tid og bør avvikles. Det vil bli tatt initiativ til dette relativt snart.

Hytteforbundet har arbeidet mye med saken de to siste årene, deltatt i høringer, hatt møter med Stortingspolitikere, Justisdepartementet osv. Mye av arbeidet er gjort i samarbeid med Norges Huseierforbund (Boligmentoren), NBBL og Tomtefesterforbundet.

Saken har sin bakgrunn i en dom i Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg juni 2012. Dommen påla Norge å endre den norske Tomtefesteloven endres  slik at grunneierne i en del tilfeller kan ta en høyere pris. Det hører med til historien at de konkrete festekontraktene som ble tatt opp hadde særdeles lav avgift- den var i disse tilfellene etter fornyelse 0,25 % av tomteverdien. Den vedtatte loven sier nå at dette skal  åtte-dobles !

Regjeringen satte ned et utvalg som 15.oktober 2013 kom med sin innstilling NOU «Festekontrakter og folkerett».

Utredningen kan leses her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer.html?id=1926

Nøytrale økonomiske fagmiljøer har gitt innspill til behandlingen av saken og disse støtter langt på vei vårt syn- men har altså ikke blitt tatt hensyn til.

Dette gjelder særlig Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (tidligere Landbrukshøyskolen på Ås)  og Norges Handelshøyskole.

Vi mener at det politiske flertall - i frykt for ikke å oppfylle EMD dommen - har fattet et vedtak som også kan vise seg å være i strid med menneskerettskonvensjonen ” (EMK) den andre veien”.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down