Styret i Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund (NHF) er en landsdekkende organisasjon som ivaretar fritidsboligeiernes interesser. NHF representerer ca. 10% av Norges hytteeiere gjennom medlemskap av velforeninger eller direkte medlemskap av hytteeierne. Forbundet ledes av et styre som velges på årsmøte avholdt hvert år (ble endret på Hyttetinget i april 2019). Dette er styret i Norges Hytteforbund (etter valg på Hyttetinget i april 2019):
Portrettbilde av Trond G. Hagen
Trond G. Hagen

Styreleder

Bor: Skedsmo
Hytte: Kvitfjell

T: 905 46 528
E: trond@norgeshytteforbund.no

Portrettbilde av Turid Knutsen
Turid Knudsen

Styremedlem

Bor: Trondheim
Hytte: Tvervåg

T: 958 46 073
E: turid@norgeshytteforbund.no

Portrettbilde av Knut Nes
Knut Nes

Styremedlem

Bor: Bekkestua
Hytte: Valdres
T: 905 08 350
E: knut@norgeshytteforbund.no

Portrettbilde av Øyvind Ekeberg
Øyvind Ekeberg

Styremedlem

Bor: Lierskogen
Hytte: Tvedestrand
T: 918 53 232
E: oyvind@norgeshytteforbund.no

Portrettbilde av Per Gunnar Halvorsen
Per Gunnar Halvorsen

Styremedlem

Bor Halden
Hytte: Sarpsborg
T: 906 61 195
E: per-g@norgeshytteforbund.no

Varamedlem I

Bor: Reistad
Hytte: Skarsdalen
T: 909 21 870
E: arne@norgeshytteforbund.no

Portrettbilde av Jens N. Engelstad
Jens N. Engelstad

Varamedlem II

Bor: Oslo
Hytte: Gausdal

T: 901 79 821
E: jens@norgeshytteforbund.no

Kersti Rokkan
Kersti Rokkan

Sekretariat

Bor: Asker
Hytte: Krødsherd

T: 476 42 459
E: norges@hytteforbund.no