Medlemsbladet vårt, Hytte & Fritid gis ut flere ganger i året og blir sendt til alle våre medlemmer. Bladet inneholder nyheter, hyttepolitiske saker, medlemsartikler og annet hyttestoff av allmenn interesse. Har du forslag til saker vi bør ha med i neste utgave, vil vi gjerne at du gir oss beskjed her.

Du kan lese Hytte & Fritid på nett ved å trykke på denne linken, eller laste ned ved å trykke på det bladet du ønsker nedenfor (bladene er sortert i kronologisk rekkefølge, med nyeste utgave øverst):

2020

2019

2018

2017

På grunn av opphavsrettslige årsaker er eldre utgaver av Hytte & Fritid fjernet fra nettsiden, men kan fås ved henvendelse til sekretariatet.