Dette er Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund har siden oppstarten i 1971 tatt opp hyttepolitiske saker og fungert som høringsinstans for saker fra myndighetene. Med over 350 store og små hyttevel, samt tusenvis av individuelle medlemmer har vi tyngde i diskusjoner med det offentlige.

Alle våre medlemmer får tilgang til en rekke kontrakts- og vedtektsmaler, råd, sjekklister og veiledninger ved å henvende seg til oss.

Videre får du som medlem tilbud om gratis juridisk rådgivning av vår egen ”hyttejurist”, som hvert år behandler hundrevis av saker. Juristen vår har vært med oss siden 1975 og har med andre ord lang og bred erfaring.

Medlemsbladet vårt, Hytte & Fritid, blir utgitt 3 ganger i året, og sendes til alle våre individuelle medlemmer samt kontaktpersonen i vel og foreninger. Bladet inneholder nyheter, hyttepolitiske saker, medlemsartikler og annet hyttestoff av allmenn interesse. Har du forslag til saker vi bør ha med i neste utgave, vil vi gjerne at du gir oss beskjed her.

Gjennom bladet og nettsiden ønsker vi å formidle informasjon til våre medlemmer rundt om i landet.

Du finner oss også på Facebook, hvor vi deler relevante hyttesaker samt følger opp spørsmål som kommer inn. Vi ønsker å ha dialog med hytteeierne og prøver å besvare så raskt som mulig.

Du kan møte oss personlig mandag til torsdag mellom kl. 09-13. Besøk må avtales på forhånd. Vår juridiske konsulent gir rådgivning til samme tider.

Norges Hytteforbund tilbyr to typer medlemskap:

Individuelle medlemmer

Hyttevel, -lag og foreninger

Forskjellen er at som individuelt medlem har du tilgang på våre rådgivningstjenester tilpasset akkurat din sak og ditt behov. For vel, er rådgivningstjenestene tilpasset behovet velet har på et mer overordnet nivå. Mange av våre medlemmer er derfor både individuelt medlem og medlem gjennom et vel.

chevron-down