Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund er fra 1. oktober samlet under samme paraply.

Hytte- og fritidspolitikk

Norges Hytteforbund er en partipolitisk nøytral organisasjon, men ikke uten politiske standpunkter! Våre viktigste saker er eiendomsskatt, kommunale avgifter/gebyrer, tomtefeste, lokaldemokrati og hyttenes samfunnsbetydning – både lokalt og sentralt.

Kommuner, fylker og stat utformer poltikk hele tiden, og Norges Hytteforbund er som regel en høringsinstans før vedtak fattes. Sjansen til å la oss høre lar vi sjelden gå fra oss!

Vi jobber gjennom utstrakt møtevirksomhet med både kommuner, fylker og departementene. I tillegg samarbeider vi med andre organisasjoner som deler interessen for våre saker. Her kan bl.a. nevnes Skattebetalerforeningen og Huseiernes Landsforbund, Den Norske Turistforening og andre friluftsorganisasjoner.

chevron-down