Personvernerklæring for Norges Hytteforbund 

Norges Hytteforbund respekterer ditt personvern og retten til å ha kontroll over dine personopplysninger. Vi vil derfor sørge for at vår bruk av dine personopplysninger er i samsvar med gjeldende personvernregler, og vi vil beskytte de på en så sikker måte som mulig. Norges Hytteforbund er behandlingsansvarlig og vil sørge for at behandling av personopplysninger skjer ifølge gjeldene lovgivning.

 

Rammer for behandling av personopplysninger

Norges Hytteforbund behandler personopplysninger innenfor rammene av gjeldende lovverk og denne personvernerklæringen. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre Hytteforbundets oppgaver, eller hvis du på annen måte gir personopplysninger til oss.

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. På våre medlemmer behandler vi: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og hyttekommune.

 

Formål med lagring og behandling av personopplysninger

Personopplysninger lagres og behandles først og fremst for å administrere medlemskapet, som innkreving av årskontingent og utsendelse av medlemsblad. Vi behandler også personopplysninger i tilfeller hvor du har samtykket f.eks. ved innlogging på vår hjemmeside. Vi vil aldri utlevere våre medlemsopplysninger til kommersielle formål og for å benytte våre medlemsfordeler, må du selv ta kontakt med leverandøren.

 

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger.

Ta kontakt med Norges Hytteforbund, norges@hytteforbund.no, så kan vi sende deg dine data. Du kan kreve å få rettet om noe skulle være feil.

Dersom du ønsker det kan vi også slette dine personopplysninger.

 

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger etter god praksis innenfor EU/EØS etter gjeldende lovverk. (GDPR-forskriften).

 

Cookies

På sine nettsider bruker Norges Hytteforbund (funksjonelle) kun cookies for funksjonalitet. Informasjonen blir ikke lagret, og den brukes aldri til å spore deg.