For å kunne ta tak i de mange sakene som er uhyre viktig for hytteeierne i Norge, er vi avhengig av støtte i form av medlemskap. Ved å bli medlem vil vi ivareta dine interesser som hytteeier.

NHF er den eneste landsdekkende organisasjon som ivaretar fritidsboligeieres interesser og gir juridisk hjelp og støtte til medlemmene. Som medlem i NHF er du med på å styrke gjennomslagkraften for hyttefolk, samt at du får tilgang til landets fremste kompetanse på hytterelatert jus.

Som medlem i Norges Hytteforbund får du tilgang til blant annet:

 • Gratis juridisk hjelp
 • Leiekontrakt
 • Kjøpekontrakt for kjøp av hyttetomt
 • Kjøpekontrakt for kjøp av hytte
 • Festekontrakt
 • Vedtektsforslag for vel
 • Vedtektsforslag for veistyre
 • Hvordan starte og drive vel
 • Gode råd ved kjøp/feste av tomt, evnt. med hytte
 • Mal for krav om innløsning av festetomt
 • Veiledning om hyttepresentasjon i kommunene

Innmelding for privatpersoner

Medlemskap for privatpersoner koster kr 500,- per år, og gir deg tilgang til kjøps- og salgskontrakter, gratis juridisk bistand (inntil 30 minutter pr saksforhold) og rådgivning i saker som angår din hytte med mer.

Innmelding privatperson

Innmelding for hyttevel

Medlemsskap for hyttevelforeninger koster fra kr 1000,- per år, og gir tilgang til gratis juridisk bistand (inntil 60 min pr saksforhold) og rådgivning i saker som angår ditt vel, vedtektsforslag for velforeninger, veistyre med mer.

Innmelding hyttevel