Innmelding i Norges Hytteforbund (NHF)

For å kunne ta tak i de mange sakene som er uhyre viktig for hytteeierne i Norge, er vi avhengig av støtte i form av medlemskap. Ved å bli medlem vil vi ivareta dine interesser som hytteeier.

NHF er den eneste landsdekkende organisasjon som ivaretar fritidsboligeieres interesser og gir juridisk hjelp og støtte til medlemmene. Som medlem i NHF er du med på å styrke gjennomslagkraften for hyttefolk, samt at du får tilgang til landets fremste kompetanse på hytterelatert jus.

Som medlem i Norges Hytteforbund får du tilgang til blant annet:

 • Gratis juridisk hjelp
 • Leiekontrakt
 • Kjøpekontrakt for kjøp av hyttetomt
 • Kjøpekontrakt for kjøp av hytte
 • Festekontrakt
 • Vedtektsforslag for vel
 • Vedtektsforslag for veistyre
 • Hvordan starte og drive vel
 • Gode råd ved kjøp/feste av tomt, evnt. med hytte
 • Mal for krav om innløsning av festetomt
 • Veiledning om hyttepresentasjon i kommunene

Innmelding for privatpersoner

Medlemskap for privatpersoner koster kr 500,- per år og gir deg tilgang til kjøps- og salgskontrakter, 1 time gratis juridisk bistand og rådgivning (pr saksforhold) i saker som angår din hytte med mer. Du vil også få gode avtaler fra Gudbrandsdal Energi. If Forsikring gir 30 dager gratis forsikring og byggteknisk rådgiving.

Innmelding privatperson

Innmelding for hyttevel

Medlemsskap for velforeninger koster fra kr 1000,- per år, og gir tilgang til 2 timer gratis juridisk bistand og rådgivning (pr saksforhold) i saker som angår ditt vel. Velforeningen får tilgang på en rekke vedtekt/kontraktforslag. Velforeningens medlemer får tilgang til gode avtaler fra Gudbrandsdal Energi og If Forsikring.

Innmelding hyttevel
chevron-down