Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund er fra 1. oktober samlet under samme paraply.

Innmelding i Norges Hytteforbund (NHF)

NHF er en landsdekkende organisasjon som ivaretar fritidsboligers interesser og gir juridisk hjelp og støtte til medlemmene. Som medlem i NHF er du med på å styrke gjennomslagskraften for hyttefolk, og får tilgang til landets fremste kompetanse på hytte-relatert jus.

Som medlem i Norges Hytteforbund får du tilgang til blant annet:

 • Gratis juridisk hjelp
 • Leiekontrakt
 • Kjøpekontrakt for kjøp av hyttetomt
 • Kjøpekontrakt for kjøp av hytte
 • Festekontrakt
 • Vedtektsforslag for vel
 • Vedtektsforslag for veistyrer
 • Hvordan starte og drive vel
 • Gode råd ved kjøp/feste av tomt, evnt. med hytte
 • Mal for krav om innløsning av festetomt
 • Veiledning om hyttepresentasjon i kommunene
Innmelding privatperson

Medlemskap for privatpersoner koster kr 500,- per år og gir deg tilgang til kjøps- og salgskontrakter, 1 time gratis juridisk bistand og rådgivning (pr saksforhold) i saker som angår din hytte med mer. Du vil også få gode avtaler fra Gudbrandsdal Energi. If Forsikring gir 30 dager gratis forsikring og byggteknisk rådgiving.

Innmelding hyttevel

Medlemsskap for velforeninger koster fra kr 1000,- per år, og gir tilgang til 2 timer gratis juridisk bistand og rådgivning (pr saksforhold) i saker som angår ditt vel. Velforeningen får tilgang på en rekke vedtekt/kontraktforslag. Velforeningens medlemer får tilgang til gode avtaler fra Gudbrandsdal Energi og If Forsikring.

chevron-down