If tilbyr en måned gratis hytteforsikring

Nå begynner vår avtale med If å ta form! Norges Hytteforbund har som tidligere omtalt inngått en samarbeidsavtale for levering av forsikring av fritidsboliger for våre medlemmer.

NHF i møte med stortingspolitikere fra FRP

Eiendomsskatt; Vi har hatt møte med politisk rådgiver Oda Therese, Gipling, FRP og kommunepolitisk talsmann for FRP, Helge Andre Njåstad.

Forlik i Norges største hytteområde

Brukerbetaling versus serviceavgift; EAK Vel har deltatt i et arbeidsutvalg viss oppgave har vært å komme Pihl AS som er grunneier i møte med den mye omtalte serviceavgiften.

Kampanjetilbud på strøm fra GE

Få 500 kroner i velkomstbonus! Vil du teste ut Gudbrandsdal Energi som strømleverandør? Bestill en av våre gode medlemsavtaler hos dem i løpet av juni og få 500 kroner i velkomstbonus*.

Årsmøte 25 september 2021

Norges Hytteforbund avholder årsmøte lørdag 25. september på X Meeting Point, Hellerudsletta.
Vi starter kl.10.

Eie eller leie -innløsning av festetomt

Det er tidvis stor oppmerksomhet rundt innløsning av festetomt. Vi får en jevn strøm av henvendelser om dette og det korte svaret er at det etter min menig ikke finnes et fasitsvar.

Avvikling av tomtefesteloven

Er avvikling av tomtefesteloven for godt til å være sant? Det som er sikkert er at tomtefesteloven skaper usikkerhet og konflikter med grunneiere. Mange av saker havner i rettsapparatet. Norges Hytteforbund samarbeider…

GE Trygg; betydelig billigere enn spotprisen i januar og februar

Gudbrandsdal Energi er vår samarbeidspartner for strømleveranser. GE Trygg er en avtale med pristak. Les mer om hva GE sier om dette. Hva er gunstigst-når?

Norsk Førstehjelp

Ca. 3.000 nordmenn får årlig hjertestans utenfor sykehus, av disse dør ca. 2.500. Til sammenlikning døde 44 personer i brann i 2020, 88 personer ved drukning og ca. 100 personer i trafikken.

Hytte & Fritid er i posten

Årets første utgave av Hytte & Fritid er i din postkasse hvert øyeblikk. Du kan bla. lese mer om disse sakene: Norges Hytteforbund ønsker våre medlemmer god påske. Tøff kamp om vindmøller Når uhellet er ute – Norsk Førstehjelp Innløsning av festetomt Les bladet her (for medlemmer)

Når gjelder landbruksunntaket?

Mange bortfestere driver med landbruksvirksomhet. For festeforhold der bortfester driverlandbruksvirksomhet, er det et viktig unntak for tomtefesters rett til å kreve innløsning.

Årsmøtet er utsatt

Nok en gang ser vi oss nødt til å utsette årsmøtet inntil videre. Vi arbeider nå med å finne en digital løsning for gjennomføring. Det er er flere tilbydere av …

Norges Hytteforbud med utvidet strømavtale med GE

Vi har fornyet strømavtalen med Gudbrandsdal Energi. Det vil du som medlem i Norges Hytteforbund nyte godt av.

Norske Torpare organiserer seg i ny forening

Tidligere leder i NHF Halvor Stormoen er en av de 1000 som vant første runde med staten. Striden stod om retten til å overnatte i egen bolig i Sverige. Staten anker, mens Nordisk Ministerråd ønsker dialog

Turmattips til vinterferien

Fredag 19 februar går startskuddet for vinterferien. NHF ønsker dere alle en fin ferie og vedlagt et menyforslag fra OFG. Kjør fornuftig!

Norske eiere av fritidsboliger vant mot Staten

Dommen blir mottatt med stor glede av eiere av fritidseiendom som har kjempet for anerkjennelse av deres grunnleggende rettigheter i lang tid.

Kommunale gebyrer og manglende klagerett

Gebyrer og avgifter som følger automatisk av en kommunal forskrift, er ikke å anse som enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages.

NHFs brev til Bent Høie og Monica Mæland

Norges Hytteforbund (NHF), som organiserer mange av landets hyttevelforeninger og hytteeiere, har igjen fått mange henvendelser fra bekymrede eiere og brukere av fritidseiendommer i Norge.

Fritidsboligenes samfunnsbidrag i lokaldemokratiet

Norges Hytteforbund har i mange år satt søkelys på hyttenes plass i det norske demokratiet.

Er dagens utvikling på Sjusjøen bærekraftig?

I den siste har det vært mye oppmerksomhet rundt utviklingen på Sjusjøen. Når hoteller forsvinner og i høyt tempo erstattes…

Lys er koselig, men hva med nattehimmelen?

I Norges Hytteforbund (NHF) er vi opptatt av tema lysforurensning og vi får stadig henvendelser vedrørende dette tema.

Verdisikring av hytter med bruk av ny teknologi

Nå har det kommet et sensorsystem som kan forebygge skader på hytta – uten at den trenger kabling, strøm, internett eller annen tilkobling. Vi har tatt en titt på Tek-Zence-systemet.

Norges Hytteforbund sier: Ikke før..

Norges Hytteforbund er av den oppfatning av at fritidsboliger bør sees på som en vesentlig resurs for å forhindre smittespredning.

Staten driver skjult skattlegging gjennom høye gebyrer

Staten tjener over 600 millioner kroner på gebyrer på en rekke offentlige tjenester. En skjult skatt, mener Riksrevisjonen. Foto: Riksrevisjonen

Uenighet om eiendomsskatten, hytteeiere..

Uenighet om eiendomsskatten
-hytteeiere i Ringebu tar eiendomsskatten til retten.
120 hytteeiere i Ringebu kommune har gått til gruppesøksmål mot kommunen.

Del dine bilder fra Instagram med oss

Har du bilder du er stolt av og ønsker å dele med oss? Benytt #norgeshytteforbund . I løpet av en uke og helg kan vi ta mange bilder. Jo flere bilder, jo flere blinkskudd. Vår Instagram konto er klar til å ta de i mot. Og vi gleder oss!

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven

Norges Hytteforbund (NHF) har under arbeidet med høringsuttalelsen hatt en dialog med Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) og er godt kjent med deres høringssvar. Underveis har det vært en god dialog med dem og NHF har hatt anledning til kommet med enkelte innspill. NHF kan dermed gi sin fulle og hele støtte til VFOs høringssvar som er…

Turorientering – en populær aktivitet

Turorientering er en populær aktivitet som engasjerer hele familien.

Årsmøte 2021

Lørdag 24. oktober er datoen for Norges Hytteforbunds årsmøte 2020. Dagen faller sammen med Hyttemessen på Hellerudsletta og våre medlemmer kan med fordel kombinere et besøk på Hyttemessen med deltakelse på årsmøtet.

Tilbud fra Canal Digital

Norges Hytteforbund vil inngå samarbeid med Canal Digital for TV der du er i sommer. Se tilbudet her.

Brev til Statsministeren vedr. hytteforbudet under Covid 19-utbruddet

Norges Hytteforbund (NHF) organiserer ca 30 000 av landets nesten 500 000 hytteeiere som ble direkte berørt av regjeringens hytteforbud.

God tur på hytta, (men ikke alle på en gang)!

Norges Hytteforbund er glade for at Regjeringen har fulgt våre råd og lempet på hytteforbudet.

Kan jeg måke hyttetaket?

Noen kommuner nekter hytteeiere å reise til hytta for foreta nødvendig ettersyn og skadeforebygging. Dette er noe som er svært problematisk og ikke hjemlet i loven slik NHF ser det.  Se også NHFs oppslag: Kommunene bryter loven – mangler grunnlag for karantenepåbud og stenging av kommunegrenser Gå inn på NRK Frokostradio 01.04.2020 og lytt etter 52:00…

Norges Hytteforbund ber lokale og sentrale myndigheter om å være konsekvente og følge loven

Vi opplever at enkelte kommuner har opprettet egne «lokale forbud» mot hyttefolk, som drar på dagsbesøk til egen hytte. Dette til tross for at Regjeringens midlertidige forordning åpner for slike besøk. Besøk kan være nødvendig, ikke minst i …

[+] Kommunene bryter loven – mangler grunnlag for karantenepåbud og stenging av kommunegrenser

Flere kommuner har vedtatt karantenepåbud for å hindre at folk kommer til kommunen. Dette uansett om de er syke eller ikke. Et slikt karantenepåbud er i strid med loven og ulovlig, sier leder i Norges Hytteforbund Trond G. Hagen.

Brev til helse- og justisministerene

Norges Hytteforbund har i dag oversendt følgende brev til helse- og omsorgsministeren og Justis- og beredskapsministeren. Brevet inneholder forslag om hvordan praktiseringen av forskriften om forbud om opphold på fritidseiendommer kan håndteres. Innholdet i brevet kan også leses under: Praktisering av forskrift om forbud om opphold på fritidseiendommer Norges Hytteforbund (NHF), som organiserer mange av…

Årsmøtet 2020 utsatt

Norges Hytteforbunds årsmøte er utsatt inntil myndighetenes restriksjoner for gjennomføring oppheves

Eiendomsskatt – kommunenes takstgrunnlag

Regjeringen har med virkning fra skatteåret 2020 innført en lovpålagt reduksjonsfaktor på 30 % i kommunenes takstgrunnlag for beregning av eiendomsskatt. Reduksjonen gjelder for alle boliger og fritidsboliger. Samtidig er skattesatsen redusert fra maks 7 promille til maks 5 promille av takstgrunnlaget. Fra 2021 blir satsen ytterligere redusert til 4 promille. På grunn av lovendringene…

Hyttemessen 2020 utsatt

Hyttemessen i april er flyttet til oktober, som et tiltak i forbindelse med Koronaviruset og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Norges Hytteforbund vil, inntil eventuelle andre anbefalinger blir gitt, fortsatt avholde årsmøtet den 18. april 2020. Følg med på våre nettsider for eventuelle oppdateringer. Les Hyttemessen sin egen artikkel her

Kommunale gebyrer og manglende klagerett

Gebyrer og avgifter som følger automatisk av en kommunal forskrift, er ikke å anse som enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages. Er denne mangel på rettssikkerhet i strid med EØS-avtalen? Bør loven endres og/eller bør det opprettes en uavhengig nasjonal klageinstans? I en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling i 2003 (JDLOV-2002-4149), bekreftet i brev av 15.…

Eiendomsskattens problemer i Tvedestrand

Eiendomsskatt: Vår undersøkelse viser til dels stor variasjon og urettferdighet på skattefronten i Tvedestrand kommune, med klare tapere og vinnere. illustrasjonsfoto artikkelen relaterer seg til en tidligere situasjon og debatten på det aktuelle tidspunktet rundt eiendomsskatten i Tvedestrand. Av Mathias B. Dannevig, Norges Hytteforbund TVEDESTRAND KOMMUNE har innført eiendomsskatt som blir problematisk for de 1.317…

Bli med oss på Hyttemessen i Sandefjord

Norges Hytteforbund skal ha stand på Hyttemessen i Sandefjord. Fra 20. – 22. september ønsker vi alle hytte- og fritidsboligeiere velkommen til Hyttemessen i Runarhallen. Dere finner oss på stand 36, som vi deler med vår samarbeidspartner Gudbrandsdal Energi. Denne gangen kan vi tilby alle våre medlemmer, private og medlemmer i vel, gratis adgang til…

NRK Brennpunkt og eiendomsskatt

NRKs Brennpunkt viste søndag 11/8-19 et program om eiendomsskatt. Programmet tok hovedsakelig for seg de to metodene kommunene kan benytte for fastsetting av skattegrunnlaget for hus og fritidsboliger. Kommunene kan enten benytte Skatteetatens skattetakst (formuesgrunnlag) eller de kan foreta fysisk taksering av eiendommene. Programmet gikk overhodet ikke inn på forhold som gjaldt fritidseiendommer, men behandlet…

Strømtariffer for fritidsboliger – NHF gis medhold i klage mot Agder Energi

NORGES HYTTEFORBUND (NHF) påklagde i brev til Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) 11 mars i år den særlige økningen i fastleddet for fritidsboliger som AGDER ENERGI meldte til sine kunder at skulle tre i kraft fra 1.5 2019. Hytteforbundet henviste bl.a til «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer» fra 1999-03-11.…

Gode nyheter for medlemmer med parafinbrennere

Norges Hytteforbund har mottatt mange henvendelser fra medlemmer som har parafinbrennere på hytta. Selv om den nye loven som trer i kraft fra 2020 har unntak for hytter uten innlagt strøm, er det vanskelig å få tak i fossil parafin som ikke lenger produseres i Norge. Det viser seg at erstatningen for fossil parafin –…

Digital brosjyre

Vi har laget en brosjyre som forteller om oss, de viktigste fanesaker vi kjemper for på vegne av våre medlemmer, samt en av de viktigste godene ved å være medlem hos oss – enten på individ- eller velforeningsnivå – nemlig advokatbistand. Trykk her for å lese eller dele en digital versjon av brosjyren vår.

Hyttetinget 2019 gjennomført

Fra høyre: styreleder Trond G Hagen, Øyvind Ekeberg, Knut Nes og Per Gunnar Halvorsen. Flystreik forhindret gjenvalgte styremedlem Turid Knudsen å være tilstede. Årsmøtet i Norges Hytteforbund, “Hyttetinget” ble avholdt på Olavsgaard Hotel lørdag 27 april. Nederst på denne siden kan du laste ned referat og protokoll. Dagsorden for Hyttetinget var som følger: Godkjenning av…

Ny lov vil øke konfliktrisiko ved eiendomsoverdragelse

Avhendingsloven skal forandres for å gjøre slutt på at man kan selge en bolig «som den er – as is» – og på denne måten avhende eiendom med skjulte feil eller mangler som kjøper ikke kjenner til og som i verste fall kan være «katta i sekken».  En god juridisk gjennomgang av dette ble foretatt…

Medlemsrabatt på takstiger

Vi har inngått avtale med Stiger til tak AS, som tilbyr gode løsninger og priser for levering og montering av takstiger. Avtalen gjelder både for velforeningsmedlemmer og enkelstående medlemmer i Norges Hytteforbund. Rabattsatsene for er på 15% på materiell og 25-35% for montering. Rabattene gjelder veiledende priser, som varierer noe med tanke på hvor i…

20% rabatt på overnatting

Kvitfjell hotell i Ringebu kommune tilbyr tom. 21. april  alle medlemmer av Norges Hytteforbund 20% på gjeldende pris. Tilbudet inkluderer alle hotellets 68 rom og 21 hytter. For informasjon om booking, ta kontakt på norges@hytteforbund.no

Klage på ny nettleiestruktur for Agder Energi

Norges Hytteforbund har sendt en klage til Agder Energi angående ny netteleiestruktur. Klagen er gjengitt nedenfor, og offisiell klage kan leses som PDF her. Norges Hytteforbund (NHF) har som nasjonal interesseorganisasjon for norske hytte-og fritidsboligeiere mottatt flere reaksjoner fra sine medlemmer på den endring av nettleiestrukturen som Agder Energi nå skal innføre fra 1 april…

Eiendomssalg fra den ene grøftekant til den andre

Regjeringen vil gjøre noe med bolig og hyttehandelen. Avhendingsloven skal forandres for å gjøre slutt på at man kan selge en bolig «som den er»- «as is» – og på denne måten avhende eiendom med skjulte feil eller mangler som kjøper ikke kjenner til og som i verste fall kan være «katta i sekken». Norges…

Bli med på hyttetinget 2019

Velkommen til Hyttetinget 2019! Meld deg på til hyttetinget her: Ditt navnE-post Representerer du en velforening?JaNeiNavn på velforeningHvor mange kommer fra velforeningen? Det er ikke krav til påmelding for å delta på Hyttetinget, men det gjør at vi kan beregne størrelse på lokaler og servering. Ved å sende dette skjemaet godtar du at vi lagrer…

Eiendomsskattens problemer i Sarpsborg kommune

NORGES HYTTEFORBUND (NHF) organiserer ca. 33.000 norske eiere av fritidsboliger som en nasjonal medlemsorganisasjon eiet og styrt av hytteeierne selv. NHF deltar ofte i diskusjonen om vi prinsipielt bør ha kommunal eiendomsskatt, og hvordan den i så fall bør konstrueres. I denne artikkelen skal vi heller ta utgangspunkt i dagens lovgivning, og hvordan denne har…

Eiendomsskattens problemer i Lillesand

NORGES HYTTEFORBUND (NHF) organiserer ca. 33.000 norske hytteeiere som en nasjonal medlemsorganisasjon eiet og styrt av hytteeierne selv. NHF deltar ofte i diskusjonen om vi prinsipielt bør ha kommunal eiendomsskatt, og hvordan den i så fall bør konstrueres. I denne artikkelen skal vi heller ta utgangspunkt i dagens lovgivning, og hvordan denne har vært praktisert…

Vi deltar på Hyttemessen!

Norges Hytteforbund skal delta på Hyttemessen i april. Vi vil være å finne på standen til vår samarbeidspartner, Gudbrandsdal Energi. I forbindelse med Hyttemessen vil vi også avvikle Hyttetinget, som er NHFs øverste organ. Hyttemessen arrangeres 25. – 28. april på X Meeting Point, Hellerudsletta.

Avtale med Forum for Natur og Friluftsliv

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et forum for å fremme og styrke de tilsluttede organisasjoners arbeid med natur og friluftslivsfaglige saker. Hvert fylke har en tilsatt FNF koordinator hvis arbeidsoppgave er å bistå organisasjonene i deres engasjement for natur og friluftslivsfaglige saker. Norges Hytteforbund anbefaler sine organiserte medlemmer å ta kontakt med sin…

Avtale mellom NHF og BDO

Norges Hytteforbund og BDO har inngått en avtale der organiserte vel, foreninger, sameier, mm som er medlem i NHF kan benytte BDO for bistand i klagesaker knyttet til kommunale avgift- og gebyrfastsettelser. Dersom noen av Hytteforbundets organiserte medlemmer ønsker å klage på avgifts- og gebyrfastsettelsen fra kommunene, kan BDO tilby å vurdere saken i forkant…

Fiks dette mens du er på hytta i høstferien

Stormene herjet over Sør-Norge i september og flere er på vei utover høsten. Bruk høstferien til å gjøre hytta klar for storm og nedbør. Nesten 25 prosent av alle hytteskader som meldes til forsikringsselskapene hvert år skyldes storm. Det er den klart største skadeårsaken på norske hytter, viser tall fra Frende Forsikring. – September var…

Dette bør du tenke på før kjøp av hytte

Kjøp ikke hytte på impuls, men snakk med lokale eiendomsmeglere som kan fortelle deg hva andre, tilsvarende eiendommer, er omsatt for.

Møte med Finansdepartementet

Norges Hytteforbund (NHF) hadde møte med den politiske ledelse i Finansdepartementet 20 juni der Trond Hagens skatteundersøkelse for eiendomsskatt i norske hyttekommuner ble fremlagt. Fra forbundet møtte Mathias B. Dannevig og Trond G. Hagen,  Vi har oppsummert møtets konklusjoner og Hytteforbundets politiske prioriteringer i brev til departementet den 28. juni som kan leses her.

Høring om nye strømtariffer – effektleie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

Overgang til bioparafin

Med kanskje så mange som 100 000 parafinkaminer er det en stor andel norske hus og hytter som bekymrer seg for forbudet mot parafin som inntrer 1. januar 2020. Fritidsboliger som ikke er tilknyttet strømnettet er unntatt fra forbudet.

Strømsystemet i Norge

Med disse lovendringene blir strøm/nettleie svinedyrt! (Utdrag av faksimile fra Nettavisen.no v/advokat Stensland)

Kampanje igangsatt av Tomtefesteforbundet!

Tomtefesteforbundet benytter nå anledningen før valget og gjør nå et massivt stunt mot politikerne i Tomtefestesaken.

Folkemuseet og Den norske turistforeningen dokumenterer hyttelivet

De søker hyttebrukere som vil skrive sin fortelling om hva hytta betyr, hva man gjør og i det hele tatt «om hyttelivet». Trykk her for å finne mer info om skrivekonkurransen, og for å melde deg på!

TOMTEFESTELOVEN – EN LOV FÅ VÅGER «RØRE»!

Mona Flemmen, styremedlem i Norges Hytteforbund, er klar i talen i en artikkel i næringspolitikk.no:

TOMTEFESTE FOR EI ANNAN TID

Skrevet av Lene Vågslid, stortingsrepresentant, Justiskomiteen, for næringspolitikk.no. I 2015 endra Høgre og FrP regjeringa tomtefesteloven. Dei sytte for å auke festeavgifta til 2,5 % for om lag 170.000 festarar i landet. Dei sytte for at tomteeigar er sikra ei trygg og god avkastning på sine festetomter. Les hele artikkelen: Tomtefeste for ei annan tid

Feil i utsendelsen av purringer på medlemskontingenten for 2017!

Det har skjedd en feil i våre datasystemer i forbindelse med utsendelsen av medlemskontingenter. Det har dessverre ført til at medlemmer som har meldt seg ut har fått tilsendt purring på medlemskontingenten. Vi beklager på det sterkeste det ekstra ubehaget dette har påført dere dette gjelder! Dersom du allerede har meldt fra om at du…

Protokoll: Hyttetinget 2017

Hyttetinget 2017 ble gjennomført 22. april kl. 13.00 på Olavsgaard, Skjetten. Flere saker ble tatt opp, blant annet valg av ny styreleder i NHF. Last ned eller les protokoll fra Hyttetinget 2017 her.

Agenda Hyttetinget 2017

Agenda til Hyttetinget 2017 er klar, og kan lastes ned her: Agenda-hyttetinget-2017. Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Hyttetinget 2017 – lørdag 22. april,  kl 13:00 på Olavs gård hotell, Skedsmokorset. Vi er også på Hyttemessa som arrangeres på Hellerudsletta fredag til søndag. Kom gjerne til vår stand – vi står sammen med Gausdal Landhandleri.

Valgkomiteens innstilling til Hyttetinget 22.4.2017

Til Hyttetinget i Norges Hytteforbund  22. april 2017 Her er valgkomiteens innstilling:

Høringssvar om vannscooterforskrift fra Norges Hytteforbund

Innledning Norges Hytteforbund ser forslaget til nye forskrifter for bruk av vannscootere som mer POLITISK enn funksjonelt og rasjonelt fundamentert.  Nå får friluftslivet dessverre gjennomgå et politisk-ideologisk prinsipprytteri, der frihet for noen få, nå kan bli til ufrihet og skade for alle oss andre som måtte ferdes på sjøen og ved kyst og vassdrag. Det…

Bli med på årsmøte lørdag 22. april

Vi minner om vårt årsmøte (Hyttetinget) lørdag 22. april kl 13:00. Etter årsmøte vil det avholdes et medlemsmøte med to spennende temaer: – Den nye Tomtefesteloven – hva kan det betyr for deg? – Skatter og avgifter for en hytteeier og ulikheter i kommunene! Ønsker du en prat med oss finner du oss også på…

Vi effektiviserer juridiske henvendelser

For at våre private medlemmer og velforeninger skal få mest – og best mulig juridisk bistand innenfor den tidskvote som er inkludert i medlemskapet, må alle sende inn email eller brev om sin sak/sine spørsmål. Husk å legge ved skriftlige avtaler og dokumenter som relevante for saken.

Tomtefesterforbundet ber om hjelp

Tomtefesterforbundet jobber for å legge press på departementet til å utforme en instruks til takstmenn og meglere som sjablong-oppsett for fastesettelse av råtomteverdi på festetomter. Men de trenger hjelp fra tomtefestere.

NHF ber Politidirektoratet ta hensyn til hytteeierne

NHF fremlegger sine bekymringer i forhold til omlegging av politiets stasjonering, kalt «Nærpolitireformen», og det grunnlaget gjennomføringen bygges på. Vi skriver et brev til POD, hvor vi ber om at politistrukturen i distriktene må hensyn ta de verdier hytteNorge representerer og ikke bare at befolkningen økes betraktelig i ferie og høytider. Men også at landets…

Vi kan ikke sitte med hendene i fanget

-Åtte grunner til at regjeringen IKKE burde tillate mer vannscooter-kjøring, sier 18 friluftsorganisasjoner. Les hele kronikken i Aftenposten 12.01.2016

Høringsuttalelse mot forbud av fyring med mineralolje

Klima- og miljødepartementet har sent forslag til forskrift om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger. Stortinget har besluttet at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast (hovedoppvarmingskilde) i øvrige bygninger fra 2020. Begrunnelser for innføring av forbudet er redusert klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger og forsyningssikkerhet.

Massivt nei til økt vannscooter trafikk

Det ropes et kraftig varsko mot regjeringens vannscooterforslag – i dag overrakte 18 organisasjoner et felles opprop til den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet. Bakgrunnen er at regjeringen har varslet at de ønsker å fjerne dagens vannscooterregelverk og likestille vannscooter med båt fra 2017.

Minefelt for hyttefolk

En brennaktuell artikkel av NHFs Mathias B. Dannevig i Dagbladets bilag Reise og Fritid. Om du får vann eller brannskade på hytta, eller skader deg ved å falle ned fra stigen når du maler, er dette skader du kan forsikre deg mot. Men mange farefelt for hyttefolket ligger likevel utenfor hva forsikringsselskapene vil dekke. Dette…

Diskriminerende takseringspraksis mot fritidseiendommer

Pressemelding: NHFs undersøkelse om eiendomsskatt 2016: NHF har de siste år – både i media og i brev til Finansdepartementet (feb. 2015) – påpekt at det i enkelte kommuner er en diskriminerende takseringspraksis mot fritidseiendommer som grunnlag for utligning av den kommunale eiendomsskatt. Skatten er nå innført for hytter og hus i 239 kommuner med…

Trenger du eller din velforening juridisk bistand?

Inkludert i medlemskapet i NHF er et tilbud om juridisk hjelp. For private medlemmer gir vi inntil  30 minutter juridisk rådgivning pr. kalenderår og for velforeninger, inntil 60 minutter. Vi opplever stor pågang av henvendelser for juridisk rådgiving i disse dager. Så hvis du trenger hjelp, ta direkte kontakt med vår organisasjonssekretær Heidi Nesttun Sunde…

Hytteforbundet har flyttet

Vi har flyttet til nye lokaler i Øvre Slottsgate 11, 0157 Oslo, like ved Egertorget – sentralt i sentrum. Sekretariatet er åpent fra kl. 09. – 13.00 og minner om at besøk må avtales på forhånd. Velkommen til oss via telefon, mail eller personlig fremmøte!

Sivilombudsmannen påpeker store mangler i kontroll med kommunalt fastsatte avgifter

Dette er en pressemelding fra Norges Hytteforbund: Kommuneøkonomi er en vitenskap der man som hytteeier må ha god og relevant kompetanse for å kunne finne ut om størrelsen på vertskommunes avgifter er lovlige.

Svindelforsøk går til retten

Vi har tidligere informert våre velforeninger om forsøk på svindel fra «Nummeropplysninga 1801». To av våre velforeninger ble forsøkt svindlet, men denne uken ble de ansvarlige i firmaet anholdt.

Norges Hytteforbund møter saksordfører for Friluftslivsmeldingen

Norges Hytteforbunds Jens N. Engelstad møtte – etter spesiell invitasjon – den 9. september saksordfører for St. meld. nr. 18 (2015-2016) – Friluftsliv, stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen, FrPs miljøpolitiske talsmann.

ETTERLYSNING: Har du ikke fått Hytte & Fritid?

Har du ikke fått medlemsbladet Hytte & Fritid i år? Kan da årsaken være at vi ikke har korrekt adresse på deg?

«Skattefrihet for hytteeiere kan bli et lokkemiddel»

Vi frykter at den nye ordningen med mulighet for fritak av hytter fra eiendomsskatt, mer blir av symbolsk betydning samt at det kan bli brukt for å lokke bedrifter til kommunen, for så at eiendomsskatten kommer i ettertid.

Pressemelding: Eiendomsskatt for fritidsboliger

Norges Hytteforbund (NHF) – som gjennom medlemskap av landets hyttevelforeninger og individuelle medlemmer representerer ca 25.000 hytteeiere –  har gjennom presseoppslag registrert at revidert nasjonalbudsjett inneholder et punkt (side 56) om at man nå vil foreslå at norske kommuner skal få anledning til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt.

Vegkart for samarbeid mellom fritidsboligeier og vertskommunene

Har din Hytteforening systematisk kontakt med sin vertskommune? Hvis ikke, oppfordrer Norges Hytteforbund sine Hyttevelforeninger å søke å etablere et kommunikasjonsforhold med kommunen slik at hytteeierne kan bli hørt i saker som angår dem.

Er du vår nye Organisasjonssekretær?

Norges Hytteforbund skal forsterke sitt politiske og organisatoriske arbeid, og  søker derfor etter en organisasjonssekretær i 50 % stilling. Kanskje er du pensjonist, eller har et ønske om å trappe ned til en redusert stilling mot slutten av karrieren som yrkesaktiv? Det er uansett en fordel om du har erfaring fra hyttelivets mange sider. 

Fritidsboligenes skattejungel

Å være hytteeier betyr at du blir skatteyter for den formuen hytten representerer eller den inntekt den eventuelt kan gi deg ved utleie. Dette vet de fleste. Men vet du at skatteordningene er flere, hytten kan bli dyr og ordningene varierer fra kommune til kommune?

Evaluering av statlige planretningslinjer..

Evaluering av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er under arbeid i departementet. Til tross for at arbeidet er i gang satt kan de ikke gi noe informasjon om når eventuelle endringer vil sendes på høring.

Den nye Tomtefesteloven

– Hvilke konsekvenser kan den få for deg som fester?

Skal diskutere fremtidig hytteutbygging

«Vi må ta diskusjonen om den framtidige hytteutbyggingen», skriver Petter Braaten, Høyres ordførerkandidat i Hol. Les hele saken på hyttenyhetene.no

Folkelig eierskap til hytter og hus?

Regjeringen har til nyttår varslet ny gjennomgang av skattesystemet i Norge. Bakgrunnen er  NOU 2014-13 , innstilingen fra ”Scheel-utvalget”.

Tomtefeste: Dårlig nytt fra Stortinget

Stortinget vedtok 10. juni 2015 en endring av Tomtefesteloven. Endringene er svært negative for mange hytteeiere når festekontrakten skal fornyes. De som har festekontrakter som ikke er tidsbestemt, eller en bestemmelse i festekontrakten som uttrykkelig sier at festeavgiften ved fornyelse ikke skal reguleres, eller bare reguleres i takt med konsumprisindeksen, blir ikke berørt av de nye…

Hvordan går det med festeavgiften min?

Mange tomtefestere stiller seg dette spørsmålet etter at regjeringen først publiserte sitt forslag til endringer i tomtefesteloven (Prop.73 L 2014-2015), og at man noen dager senere kunne lese om en avgjørelse i Høyesterett som også gikk festerne imot.

Ikke mindre skatt med engangsløft

Mathias B. Dannevig sier til Hytte & Fritid at «engangsløftet» i forbindelse med ny rettspraksis og justering av lovgivningen for tomtefeste, neppe vil få innvirkning på eiendomsskatten for de hytteeiere som også rammes av dette, i tillegg til høyere tomteleie.

Ny høyesterettsdom av 22.4.15

Det har vært mye oppstyr rundt avgjørelsen i Høyesterett nylig, som omhandler fortolkningen av tomtefesteloven§ 15, 2. ledd. Pressen omskriver dete på en måte som er mer egnet til å skremme tomtefestere, enn som saklig informasjon.

– Jeg elsker hytta mi

Det er der jeg har tid og anledning til å gjøre det jeg ønsker. Noen ganger er det bare å slappe helt av. Hytta representerer frihet og avslapning for meg. Klokka tas av på hytta – den trenger jeg ikke der, den brukes på hverdagen.

NHF ber om klargjørende retningslinjer ang. eiendomsskatt

Norges Hytteforbund er en demokratisk, landsomfattende paraplyorganisasjon på ikke-kommersielt grunnlag for hyttevelforeninger i Norge, sammen med individuelle medlemskap. Til sammen har vi over 20.000 medlemmer.

Ny kystsonebefaring

Ordfører Jan Sigbjørnsen hadde med seg stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) på kystsonebefaring i sommer. Nå vil fylkeskommunens representanter se nærmere på planene for hytter og hus langs fjorden. Les hele saken på Agder Flekkefjords Tidende (krever innlogging).

Eiendomsskattens tombola

Mange kommuner har stor diskusjon rundt fenomenet «eiendomsskatt» og ofte er hyttefolket en sentral problemstilling, dessverre.