Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund er fra 1. oktober samlet under samme paraply.

Forum for Natur og Friluftsliv

Forum for Natur og Friluftsliv er en uvurderlig hjelper for organisasjoner som er opptatt av plansaker som negativt berører natur- og friluftslivopplevelser.

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum for uavhengige natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke det lokalt organiserte hyttelivs arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene. Det medfører at fritidsboligeiere som er organisert som vel, foreninger, sameier m.m.i denne sammenheng, definert som "uavhengig natur- og friluftslivsorganisasjon" kan slutte seg til den relevante fylkesleddet av FNF.

FNF er et forum for å fremme og styrke de tilsluttede organisasjoners arbeid med natur og friluftslivsfaglige saker. Hvert fylke har en tilsatt FNF koordinator hvis arbeidsoppgave er å bistå organisasjonene i deres engasjement for natur og friluftslivsfaglige saker.

Norges Hytteforbund anbefaler sine organiserte medlemmer å ta kontakt med sin fylkes-koordinator for å finne ut mer om hva fylkesleddet kan bidra med dersom de slutter seg til fylkesleddet.

Norges Hytteforbund er en viktig samarbeidspartner med Norsk Friluftsliv og sammen har de gjennomført flere viktige prosjekter.

Norges Hytteforbunds kontaktperson for samarbeidet med Norsk Friluftsliv er Knut Nes -
epost: knut@norgeshytteforbund. Ta gjerne kontakt.

chevron-down