Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.

Forum for Natur og Friluftsliv

Forum for Natur og Friluftsliv er en uvurderlig hjelper for organisasjoner som er opptatt av plansaker som negativt berører natur- og friluftslivopplevelser.

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum for uavhengige natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. FNF formål er å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene. Det medfører at fritidsboligeiere som er organisert som vel, foreninger, sameier m.m. i denne sammenheng, definert som "uavhengig natur- og friluftslivsorganisasjon" kan slutte seg til den relevante fylkesleddet av FNF. Regionale FNF jobber med konkrete saker hvor det foregår konkret samarbeid med lokale foreninger og engasjerte enkeltforeninger i det aktuelle geografiske området.

FNF er et forum for å fremme og styrke de tilsluttede organisasjoners arbeid med natur og friluftslivsfaglige saker. Hvert fylke har en tilsatt FNF koordinator hvis arbeidsoppgave er å bistå organisasjonene i deres engasjement for natur og friluftslivsfaglige saker.

FNF leverer også tjenesten Høringsradaren der man kan abonnere helt gratis på varsel om saker (nedbygging, naturinngrep mm) som er ute på offentlig høring. Abonnement kan avgrenses geografisk til en eller et utvalg kommuner.  

Norges Hytteforbund anbefaler sine organiserte medlemmer å ta kontakt med sin fylkes-koordinator for å finne ut mer om hva fylkesleddet kan bidra med dersom de slutter seg til fylkesleddet.

Norges Hytteforbund er en viktig samarbeidspartner med Norsk Friluftsliv og sammen har de gjennomført flere viktige prosjekter.

Norges Hytteforbund kontaktinfo for samarbeidet med Norsk Friluftsliv er mail -
epost: norges@hytteforbund.no. Ta gjerne kontakt.

 

magnifiercrosschevron-down