Registrering Hyttevel

Innmelding for hyttevel

Medlemsskap for hyttevelforeninger gir tilgang til gratis juridisk bistand (60 min pr saksforhold) og rådgivning i saker som angår ditt vel, vedtektsforslag for velforeninger og veistyre med mer.

Priser

På Hyttetinget i 2019 ble det bestemt at medlemsavgiften for velforeninger (basert på størrelse) fra 2020 vil være:

  • Under 21 medlemmer               kr. 1000
  • 21-50 medlemmer                     kr. 2000
  • 51-200 medlemmer                   kr. 3000
  • 201-500 medlemmer                 kr. 4000
  • Over 500 medlemmer               kr. 5000
  • For velsammenslutninger         kr. 1000

(sammenslutninger av hyttevel, hvor over 50% av medlemsforeningene er tilsluttet NHF)

Kontingent dekker medlemskap for inneværende kalenderår og eventuell oppsigelse sendes skriftlig.

Medlemsskap for hyttevelforeninger koster fra kr 1000,- per år, og gir tilgang til gratis juridisk bistand (inntil 60 min pr saksforhold) og rådgivning i saker som angår ditt vel, vedtektsforslag for velforeninger, veistyre med mer.

Fakturaadresse
chevron-down