Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund er fra 1. oktober samlet under samme paraply.

Registrering Hyttevel

Innmelding for hyttevel

Medlemsskap for hyttevelforeninger gir tilgang til gratis juridisk bistand (60 min pr saksforhold) og rådgivning i saker som angår ditt vel, vedtektsforslag for velforeninger og veistyre med mer.

Priser

På Hyttetinget i 2019 ble det bestemt at medlemsavgiften for velforeninger (basert på størrelse) fra 2020 vil være:

  • Under 21 medlemmer               kr. 1000
  • 21-50 medlemmer                     kr. 2000
  • 51-200 medlemmer                   kr. 3000
  • 201-500 medlemmer                 kr. 4000
  • Over 500 medlemmer               kr. 5000
  • For velsammenslutninger         kr. 1000 (*)

( *Sammenslutninger av hyttevel, hvor over 50% av medlemsforeningene er tilsluttet NHF)

Medlemsskap for hyttevelforeninger koster fra kr 1000,- per år, og gir tilgang til gratis juridisk bistand (inntil 120 min pr saksforhold) og rådgivning i saker som angår ditt vel, vedtektsforslag for velforeninger, veistyre med mer.

Fakturaadresse
chevron-down