Innmelding for hyttevel

Medlemsskap for hyttevelforeninger gir tilgang til gratis juridisk bistand (60 min pr saksforhold) og rådgivning i saker som angår ditt vel, vedtektsforslag for velforeninger og veistyre med mer.

Priser

Vi har delt inn medlemsavgiften for velforeninger ut ifra størrelse:

  • Under 50 medlemmer: kr 2000,-
  • 50-200 medlemmer: kr 2500,-
  • Over 200 medlemmer: kr 3000,-

Kontingent dekker medlemsskap for inneværende kalenderår, og eventuell oppsigelse sendes skriftlig.

Innmeldingsskjema

Alle felt må fylles ut.

Velforening:

Totalt antall medlemmer:

Hytteområde:

Sted:

Kommune:

Kontaktperson:

Epost:

Telefon:

Adresse:

Postnummer:

Stedsnavn: