Innmelding for hyttevel

Medlemsskap for hyttevelforeninger gir tilgang til gratis juridisk bistand (60 min pr saksforhold) og rådgivning i saker som angår ditt vel, vedtektsforslag for velforeninger og veistyre med mer.

Priser

På Hyttetinget i 2019 ble det bestemt at medlemsavgiften for velforeninger (basert på størrelse) fra 2020 vil være:

  • Under 21 medlemmer                kr. 1000
  • 21-50 medlemmer                      kr. 2000
  • 51-200 medlemmer                    kr. 3000
  • 201-500 medlemmer                  kr. 4000
  • Over 500 medlemmer                kr. 5000

For velsammenslutninger             kr. 1000

(sammenslutninger av hyttevel, hvor over 50% av medlemsforeningene er tilsluttet NHF)

Kontingent dekker medlemskap for inneværende kalenderår og eventuell oppsigelse sendes skriftlig.

Innmeldingsskjema

Alle felt må fylles ut.

Velforening:

Totalt antall medlemmer:

Hytteområde:

Sted:

Kommune:

Kontaktperson:

Epost:

Telefon:

Adresse:

Postnummer:

Stedsnavn: