Rådgivningstjenester

Vi har knyttet til oss flere firmaer som rådgir både våre medlemmer og oss. I tillegg gir vi våre medlemmer råd direkte gjennom vårt sekretariat.

Lurer du på noe er det bare å ringe sekretariatet på telefon 23 27 37 60 eller via E-post: norges@hytteforbund.no. Der vil du få direkte råd, bli kontaktet av et medlem i Styret med innsikt i ditt saksområde eller en av våre andre samarbeidspartnere.

Etter å ha vært vår rådgiver i mange år har Gunnar Svendsen dessverre bestemt seg for å bli pensjonist på heltid. Både Norges Hytteforbund og deres medlemmer vil takke Gunnar for mange års innsats.

På tross av at NHF har «in house» kompetanse, hender det at sakers karakter krever at vi henviser saken til et samarbeidene advokatfirma som fra 1.12.2019 er Advokatfirmaet Økland & Co DA på Lillestrøm.

Vi gir våre individuelle medlemmer gratis svar på problemstillinger innenfor rammen av 30 minutter per saksforhold, uavhengig av rettsområde. Det vil si at tilbudet kan benyttes både til hytterelaterte saker og andre saker som arv eller pengekrav.

Hyttevelforeninger tilknyttet Norges Hytteforbund får tilsvarende hjelp for problemstillinger innenfor en ramme på 60 minutter for det aktuelle hyttevel/forening, der foreningen/velet er part i saken. Medlemmer av et vel/forening, som har personlige spørsmål må tegne individuelt medlemskap i NHF for å ha adgang til vår tjeneste.

Vi har også avtale med BDO der organiserte vel, foreninger, sameier, mm som er medlem av Norges Hytteforbund kan benytte BDO for bistand i klagesaker knyttet til kommunale avgift- og gebyrfastsettelser.

For mer informasjon om våre rådgivere, se under fanen «Våre samarbeidspartnere».

 

RådgivningstjenesterKort beskrivelse av tjenestenMer info
BDO NorgeBistand i klagesaker knyttet til kommunale avgifts- og gebyrfastsettelser.Klikk for mer info
Økland & CoHjelp til juridiske problemstillingerKlikk for mer info
Forum for Natur og FriluftslivSamarbeidsforum for uavhengige natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivåKlikk for mer info
chevron-down