Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
aug
12
2019

NRK Brennpunkt og eiendomsskatt

NRKs Brennpunkt viste søndag 11/8-19 et program om eiendomsskatt. Programmet tok hovedsakelig for seg de to metodene kommunene kan benytte for fastsetting av skattegrunnlaget for hus og fritidsboliger. Kommunene kan enten benytte Skatteetatens skattetakst (formuesgrunnlag) eller de kan foreta fysisk taksering av eiendommene. Programmet gikk overhodet ikke inn på forhold som gjaldt fritidseiendommer, men behandlet kun spørsmål rundt boliger. Her gikk man da glipp av å belyse vesentlige mangler ved takseringssystemene som i særlig grad kan ramme fritidseiendommer.

Norges Hytteforbund har for å dokumentere takstsystemene for kommunal eiendomsskatt gjennom de siste år undersøkt mer enn 30 000 eiendomssalg og sammenlignet med de skattetakster som gjelder. Våre funn kan dokumentere følgende forhold:

  • Det er kun for boliger man kan velge å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag. Fritidsboliger må alltid takseres.
  • Kommunenes interesseorganisasjon (KS) tar utgangspunkt i at de to metodene skal gi samme verdigrunnlag, noe Lov om eiendomsskatt også forutsetter. Norges Hytteforbund kan dokumentere at dette dessverre ikke er tilfellet.
  • Skatteetatens formuesanslag bommer dessverre ofte, fordi statistikken er for grovmasket og ikke fanger opp lokale, men vesentlige variasjoner. Dette gir ofte et uriktig bilde av skattegrunnlaget, særlig i disfavør av boliger med lavere standard.
  • Enda større blir forskjellene mellom fritidsboliger og helårsboliger når hyttene takseres mens boliger sjablongberegnes. Her viser våre data at fritidseiendommer i de fleste tilfeller får en langt høyere taksering enn helårsboliger i samme område. Det er her ikke mulig for fritidsboliger å påklage slikt urimelig misforhold og diskriminering i forhold til helårsboliger.

Norges Hytteforbund mener det må være et minstekrav at alle eiendommer som skal beskattes i en kommune underlegges det samme verdiberegningsregimet. Kun da vil man kunne ha muligheter til å oppfylle målet om at skatteobjekter av lik verdi skal ilegges lik skatt.

Norges Hytteforbund kan vise til eksempler der forskjellene som følge av denne systemfeilen utgjør mange hundre prosent.

For nærmere informasjon kontakt:
Styreleder Trond G. Hagen på telefon 905 46 528
Styremedlem Øyvind H. Ekeberg på telefon 918 53232
Eller e-post norges@hytteforbund.no

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down