Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
Roan vindkraftverk på Fosen i Trøndelag,- et av de to som er dømt ulovlige av Høyesterett.
jun
30
2022

NHO: En trussel mot natur, næringsliv og husholdninger! 

Norge er selvforsynt med strøm, men når arvesølvet selges til utlandet må Sør-Norge sloss om restene. Derfor er bygging av enda flere vindkraftverk skivebom. Bli faktaorientert og les hva Hogne Hongset skriver om dette.


Av Hogne Hongset, styremedlem i Industriaksjonen og rådgiver i Motvind Norge 

På NHOs årskonferanse 12. mai lanserte Ole Erik Almlid rask bygging av mer vindkraft på land som viktig for å løse strømpriskrisen. Men flere vindkraftverk vil bare utløse en ny bølge rasering av det vi har igjen av urørt natur. Det vil ikke gi oss lavere strømpriser! 

Noen dager før Putin invaderte Ukraina 24. februar skrev redaktør i ANB, Kjell Werner, en kommentar til strømpriskrisen i nettavisen Fri Fagbevegelse. Den dagen kommentaren ble offentliggjort, var strømprisen ca 3,5 ganger så høy som snittprisen de siste ti årene. Werners forklaring var enkel: « - - vinterens strømsjokk har vist oss hvor viktig det er at Norge blir mer selvforsynt av strøm.»  

Fyll inn tekst her...

En mer kunnskapsløs kommentar er vanskelig å tenke seg. I 2021, samtidig som strømprisene eksploderte, ksporterte vi 17,4 TWh. Det meste i andre halvår, da strømprisen for alvor gikk sky high. Da Werner skrev sin kommentar, hadde vi allerede på 6 uker nettoeksportert nye 1,4 TWh. Hittil i år har eksporten økt til over 4 TWh, omtrent som Bergen bys forbruk.  

Vi er og har vært mer enn selvforsynt med strøm i over ti år. Strømprissjokket skyldes derfor ikke mangel på strøm, men at Statnett har bygd kabler til høyprisområdene Tyskland og England. Det er kabler vi ikke trenger for å ha strøm nok. Men Statnett opererer i dag som en ren kommersiell aktør, en slags stat i staten, og tjener stort på disse kablene. Konsekvensen av dem er dessverre i ferd med å bli katastrofal for både husholdninger og næringsliv. 

At en kommentator i media viser at han ikke skjønner hva som forgår, er ikke noe stort problem. Det er langt verre at NHO-sjefen heller ikke ser ut til å skjønne det. Eller ikke vil se det. Hva som er verst kan diskuteres. På årskonferansen krevde Almlid altså bygging av mer vindkraft på land. Til media uttalte han i den forbindelse dette: «- Vi må tørre mer i Norge. Og vi må tåle mer, om vi skal unngå en energikrise med veldig høye priser for husholdninger og industri

NVEs langsiktige markedsanalyse ble sist oppdatert i oktober 2021. Analysen gir omtrent samme overskudd i årene som kommer som Statnetts analyser, også her uten mer vindkraft på land. Både Statnett og NVE har store volumer strøm til ny industri og transportformål inne i sine analyser. Økt forbruk framover blir ifølge Statnett og NVE dekket opp av oppgradert vannkraft, solenergi, energieffektivisering og noe havvind fra omtrent 2030 av. Spesielt solkraft er trolig kraftig underestimert av både Statnett og NVE. NVE sier selv at tallene for både oppgradering av vannkraft og energieffektivisering er lavt anslått, og at de kan økes betydelig hvis insitamentene økes.  

Når Almlid hevder at vi vil få underskudd på strøm om få år, er det altså stikk i strid med de langsiktige markedsanalysene fra både NVE og Statnett. Så hva er Almlids agenda? Er han advokat for vindkraftbransjen? Han kan umulig tro at økt strømoverskudd i Norge vil få strømprisene ned til det som har utgjort det norske konkurransefortrinnet i over hundre år: Lavere strømpriser enn i de landene vi konkurrere med! Det kan umulig ha unngått NHO at strømprisene i Sør-Norge nå settes utenfor landets grenser. 

Skal vi komme tilbake til en situasjon der norske strømpriser blir et reelt konkurransefortrinn, må elefanten i rommet ut i sola: Tilknytningen til EUs energiunion. Der er målet nettopp det vi nå ser utvikle seg: full utligning av strømprisene i alle land. Det betyr adjø til den historiske konkurransefordelen Norge har hatt. Skal vi få tilbake den fordelen, må vi ut av EUs energiunion. Så enkelt,- og så vanskelig. For dette utfordrer EØS-avtalen. Den anses av mange som hellig, fordi den gir oss enkel adgang til EUs marked.  

Fyll inn tekst her...

Kan løsningen være dette: Ta energi ut av EØS-avtalen? Avtalen beholdes forøvrig, og dermed markedsadgangen. 

Eventuelt kan vi ta ut strøm, mens olje og gass reguleres i EUs energimarked som nå? Landbruk og fiskeri er regulert i egne avtaler mellom EU og Norge. Det kan utvides til også å omfatte elektrisk kraft. Norge er en stormakt på energi, i form av vår eksport av olje og gass. Som eksportør av strøm er vi en mygg i Europa.  

Vi har ingen kraftkrise i Norge, og det får vi heller ikke i årene som kommer. Det vi har er en helt unødvendig strømpriskrise, skapt av Statnett. Den kan vi komme oss ut av,- hvis det er politisk vilje til det hos myndighetene.  

Fyll inn tekst her...
Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down