Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
feb
13
2015

NHF ber om klargjørende retningslinjer ang. eiendomsskatt

Norges Hytteforbund er en demokratisk, landsomfattende paraplyorganisasjon på ikke-kommersielt grunnlag for hyttevelforeninger i Norge, sammen med individuelle medlemskap. Til sammen har vi over 20.000 medlemmer. Vår oppgave er å tale hyttefolkets sak og fremme forståelse for den verdi det å eie egen hytte har for folkehelse, rekreasjon og natur/friluftsliv. Vårt utgangspunkt er at det mest typiske i den norske livsstil er muligheter for hytteliv.

Innføring av EIENDOMSSKATT for fritidsboliger ble vedtatt ved lovendring av eiendomsskatteloven i 2007. Siden den gang har stadig flere kommuner benyttet seg av denne muligheten til å bøte på en anstrengt økonomi.

Norges Hytteforbund ser det ikke som urimelig at hyttefolket kan bidra til sin vertskommune i form av en rimelig form for eiendomsbeskatning som den enkelte familie kan leve med. Vi mener da at skatten bør avspeile de utgifter vertskommunene har på at hyttefolket etablerer seg der. Men samtidig må det tas hensyn til at hyttegjester utgjør et vesentlig grunnlag for næringsvirksomhet i vertskommunene (over kr 6 milliarder pr år – ref estimater fra Virke), og utgjør en langt mindre utgiftspost for kommunene enn de fastboende for kommunale tjenester som helse, skole og omsorg.

Les hele brevet fra NHF her.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down