Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund er fra 1. oktober samlet under samme paraply.
Saken vies i disse dager store oppslag i media. Grunnen til at Norges Høyesterett tar saken er at den reiser prinsipielle spørsmål om vårt rettsvern. Og forbudet ble innført mot faglige råd.
okt
19
2021

HØYESTERETT TAR HYTTESAK

Høyesterett har bestemt seg for å behandle anken til hytteeierne med hytter i Sverige som gikk til sak mot staten om innreisekarantene. Hytteeierne fikk i februar medhold i Oslo tingrett i at deler av covid-19-forskriftens regler om innreisekarantene var ugyldig. Saken ble anket av staten, som vant ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Deretter anket hytteeierne saken til Høyesterett, som nå altså skal behandle anken. «Saken reiser flere prinsipielle og viktige spørsmål om nordmenns rettsvern langt utenfor den konkrete saken», skrev hytteeierne i en pressemelding i sommer.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
chevron-down