Styret i Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund (NHF) er en landsdekkende organisasjon som ivaretar fritidsboligeiernes interesser. NHF representerer ca. 10% av Norges hytteeiere gjennom medlemskap av velforeninger eller direkte medlemskap av hytteeierne. Forbundet ledes av et styre som velges på årsmøte avholdt hvert år (ble endret på Hyttetinget i april 2019). Dette er styret i Norges Hytteforbund (etter valg på Hyttetinget i april 2019):
Trond Hagen
Trond G. Hagen

Styreleder

Bor: Skedsmo
Hytte: Kvitfjell

T: 905 46 528
E: trond.hagen@northatlantic.no

Turid Knudsen
Turid Knudsen

Styremedlem

Bor: Trondheim
Hytte: Tvervåg

T: 958 46 073
E: turid.knudsen@stfk.no

Knut Nes

Styremedlem

Bor: Bekkestua
Hytte: Valdres
T: 905 08 350
E: knut@fotoveggen.no

Øyvind Ekeberg

Styremedlem

Bor: Lierskogen
Hytte: Tvedestrand
T: 918 53 232
E: oyvind.h.ekeberg@gmail.com

Per Gunnar Halvorsen

Styremedlem

Bor Halden
Hytte: Sarpsborg
T: 906 61 195
E: perghal@gmail.com

Varamedlem I

Bor: Reistad
Hytte: Skarsdalen
T: 909 21 870
E: arneherberg@gmail.com

Jens N. Engelstad

Varamedlem II

Bor: Oslo
Hytte: Gausdal

T: 901 79 821
E: jens.n.engelstad@marfloat.no