Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.

Strategidokument for Norges Hytteforbund

Strategidokument for Norges Hytteforbund

Vedtatt på styremøte, desember 2023

Innledning

Norges Hytteforbund er en landsdekkende organisasjon som skal ivareta rettighetene og behovene til eiere av fritidsboliger. Dette strategidokumentet gir retningslinjer for organisasjonens overordnede mål de neste fem årene, med fokus på Engasjement og vekst, Miljøbevissthet og Synlighet.

Visjon

Norges Hytteforbund skal være den fremste pådriveren for å skape gode rammevilkår for hytteeiere, og bidra til en miljøbevisst utvikling av norske hytteområder.

Målsetninger

 1. Engasjement og vekst:
 1. Øke antall medlemmer ved å tilby relevant informasjon, fordeler, tjenester og engasjerende arrangementer.
 2. Fortsatt utvikle og iverksette digitale plattformer for økt medlemsinteraksjon og informasjonsdeling
 3. Styrke organisasjonens innflytelse og påvirkning på beslutningstakere for å sikre at hytteeiernes interesser blir hørt og respektert.
 4. Stimulere til lokal deltakelse og samarbeid for å styrke båndene mellom hytteeiere og lokalsamfunn.
 • Miljøbevisst hytteliv:
 • Oppfordre til og støtte medlemmer i å ta miljøvennlige valg
 • Fremme bevaring og ansvarlig bruk av lokale naturressurser.
 • Redusere vår kollektive miljøpåvirkning gjennom initiativer som energieffektivisering, avfallsreduksjon og bruk av fornybare ressurser.

3.    Synlighet:

 1. Øke Norges Hytteforbunds synlighet gjennom tidsskriftet, mediedekning og strategiske samarbeid.
 2. Styrke redaksjonen i "Hytteeieren" for å nå ut til et bredere publikum.

Strategiske Initiativer

1.    Engasjement og vekst:

 1. Oppdatere og vedlikeholde nettportalen med relevant informasjon.
 2. Være en «kunnskaps-bank», som gir medlemmene bedre mulighet til å løse felles utfordringer med lokale myndigheter, grunneiere og andre.
 3. Utvikle og tilby lokale lag/foreninger opplæringsprogrammer, videoer eller webinarer om relevante temaer, så som juridiske spørsmål, miljøhensyn og hyttevedlikehold, tomtefesteproblematikk, vei og veirett, reguleringsplaner o.l.

1.     Miljøbevisst hytteliv:

 1. Stimulere prosjekter som ivaretar naturmangfold og fremmer friluftsinteresser
 2. Delta i informasjonskampanjer i partnerskap med miljøorganisasjoner.
 3. Øke bevissthet om arealplanlegging, herunder nedbygging av natur og fortetting

2.     Synlighet:

 1. Styrke relasjoner med beslutningstakere og politiske miljøer, for å ivareta hytteeiernes interesser, herunder strømstøtte, skatter og avgifter.
 2. Utvikle en effektiv kommunikasjonsstrategi for å formidle organisasjonens synspunkter og behov til offentligheten.
 3. Utvikle en strategi for «Hytteeieren»

Oppfølgingsplan

Dette dokumentet skal fungere som en rettesnor for Norges Hytteforbund og vil bli revidert etter behov for å sikre at organisasjonen forblir relevant og effektiv i å tjene sine medlemmer og fremme hyttelivet i Norge.

magnifiercrosschevron-down