Vi har knyttet til oss flere firmaer som rådgir både og våre medlemmer og oss. I tillegg gir vi våre medlemmer råd direkte gjennom vårt sekretariat.

Lurer du på noe er det bare å ringe sekretariatet på telefon 23 27 37 60 eller via E-post: norges@hytteforbund.no.

Der vil du få direkte råd eller bli kontaktet av vår husadvokat, Gunnar Svendsen, eller et medlem av Styret med innsikt i ditt saksområde. Skulle dette vise seg å ikke være tilstrekkelig vil vi sette deg i forbindelse med vår advokatpartner; Nicolaisen & Co. Her vil du få 30 minutters gratistjeneste hvis du er individuelt medlem. Hyttevel og -foreninger vil kunne bruke 60 minutter pr. sak. Nødvendig tid på samme sak utover gratistiden faktureres med 20 % rabatt på ordinær salærsats. Tilbudet er ikke begrenset til én sak i året.

Vi har også avtale med BDO der organiserte vel, foreninger, sameier, mm som er medlem av Norges Hytteforbund kan benytte BDO for bistand i klagesaker knyttet til kommunale avgift- og gebyrfastsettelser.

For mer informasjon om våre rådgivere, se under fanen «Våre samarbeidspartnere».

RådgivningstjenesterKort beskrivelse av tjenestenMer info
BDO NorgeBistand i klagesaker knyttet til kommunale avgifts- og gebyrfastsettelser.Klikk for mer info
Advokat Nicolaisen & CoHjelp til juridiske problemstillingerKlikk for mer info
Forum for Natur og FriluftslivSamarbeidsforum for uavhengige natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivåKlikk for mer info