Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund er fra 1. oktober samlet under samme paraply.
nov
13
2020

Verdisikring av hytter med bruk av ny teknologi

Tekst: Erik Helli / Foto: Tek-Zence

Med ny teknologi utvikles stadig nye og smarte produkter. Overvåking av bolig er kanskje ikke av ny dato, men digital overvåking av fukt, temperaturavvik og bevegelse har vi ikke sett tidligere. Tek-Zence har utviklet et system som fanger opp dette. Vi har tatt produktet i nærmere øyesyn, og har i tillegg hatt en samtale med bygg- ingeniør Thomas Vogt i Tek-Zence, som har svart på noen spørsmål om deres sensorsystem.

Her trenger jeg virkelig en forklaring, kan du fortelle litt om hva dette?
Dette handler i bunn og grunn om målinger av egen bolig, eller for denne saken skyld, din hytte. Statistikker viser at en gjennomsnittlig hytte er i bruk totalt 50 dager pr år. Da står altså hytta delvis uten til-syn i 315 dager. 315 dager i året hvor mye kan skje. Med denne løsningen vil man slippe å bekymre seg. Det tar teknologien seg av. Vi overvåker hytta med tanke på endringer i hovedsakelig tre kategorier: Endringer vedrørende fukt, temperatur og bevegelse. Tek-Zence ønsker med dette sensorsystemet å forebygge skade som fukt, kondens, sopp, mugg, råte, bevegelser i bygningsmassen over tid, og frostsikring er noe systemet fanger opp hva gjelder konstante temperaturmålinger. Det er negative endringer over tid vi hjelper både hus- og hytteeiere med.

Hvordan virker dette i praksis?
– Hver sensorboks som er installert i bygningen har en unik ID som sender signaler til din app og vår nettsky. Sensoren trenger ikke kabling, strøm, internett eller annen tilkobling. Tek-Zence er basert på en nettverksteknologi og tilstands- måling, noe som gir en nøyaktig og kalibrert måling av risikoutsatte om-råder i hjemmet ditt. Sensorsystemet er laget for lett montering i eksisterende hytter og kan monteres i nye.

Hvordan kan man komme i gang?
– Det enkleste vil være å benytte kontaktskjemaet som man finner på våre nettsider. Alternativt kan man gjerne ringe oss. Uansett blir eier kontaktet hvorpå vi avtaler tid for installasjon. Installasjon foretas alltid av kvalifisert personell, og vår første viktige oppgave er å gjøre oss kjent med eiendommen. Det betyr at vi gjør en analyse av beliggenhet, både ute og inne, og forsøke å finne risiko- utsatte områder der vi ser det som mest sannsynlig at en skade over tid vil kunne oppstå. Vi har alltid med oss nødvendig utstyr, og gjør oss ferdig etter første besøk. Batteriene som sensorboksene leveres med har en levetid på minst 10 år.

Hva skjer når sensorene er montert og dere har pakket sammen og dratt?
– Først og fremst fungerer dette slik at sensorboksene gir kontinuerlig fra seg signaler som forteller oss noe om verdiene på alt fra fukt, temperatur, bevegelse og rystelse. Dersom systemet registrerer et av-vik i forhold de verdier vi har satt, så går det et varsel inn i vårt system, og en melding går også til eier via SMS. I tillegg vil eier også ha tilgang til en nettside hvor all innsamlet informasjon lagres. Absolutt alle signaler la-gres her. Når et avvik registreres tar vi tak i dette og kontakter eier innen 24 timer. Nå er tidspunktet for at vi i fellesskap diskuterer løsninger og tiltak, slik at vi får verdiene tilbake til ønsket nivå. Og om du lurer på hvordan vårt utstyr gjenkjenner og kan varsle om avvik er svaret ganske enkelt. Før vi drar kalibrerer vi utstyret til å passe på og hjelpe deg med akkurat din bolig.

Men hvor kommer forsikringen inn. De fleste har gjerne omfattende for-sikringsordninger?
– Ja, heldigvis har de aller fleste gode ordninger, men de dekker nor-malt sett kun akutte hendelser, mens dette handler mer om å fange opp en mulig skade som i utgangspunkt ikke skal skje. Det handler altså om å forebygge skade over tid.
En annen side av saken er at med et slikt utstyr vil man ved et eventuelt salg kunne fremlegge en tilstands-rapport som kan vise bygningens befatning over tid. Det i seg selv gir boligen et solid kvalitetsstempel.

Fakta

→ Trenger ikke 230V
→ Trenger ikke internetttilkobling
→ Sim-kort med 5G kommunikasjon
→ 3 sensorer inkludert
→ 10 års levetid på batterier
→ 10 års vedlikeholdsplan for bygningsmassen
→ Pris: kr 298,- pr. mnd
(Spesialpris for medlemmer av Norges Hytteforbund)

Kontakt:

Tek-Zence
Olav Aukrusts vei 66, 0785 Oslo
www.tek-zence.no
https://www.facebook.com/TEKZence

Thomas Andreassen
Rådgiver
M: +47 939 77 927
E: thomas.andreassen@tek-zence.no


Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
chevron-down