AktueltNyheterIllustrasjonsbilde

Tomtefesterforbundet jobber for å legge press på departementet til å utforme en instruks til takstmenn og meglere som sjablong-oppsett for fastesettelse av råtomteverdi på festetomter. Men de trenger hjelp fra tomtefestere.

Fastsettelse av råtomtverdi, som basis for oppjustert festeavgift eller innløsningsverdi, oppleves ofte mer som ”tenk på et tall” enn en reell verdifastsettelse basert på faste kriterier..
Tomtefesterforbundet har erfart verdisetting hvor takstene varierer med mer enn 100% for samme tomt; i ett ekstremtilfelle varierte takstene med 500%.

-Slik kan vi ikke ha det, sier Øyvind Bastiansen, styreleder i Tomtefesterforbundet.

Tomtefesterforbundet ønsker derfor å legge press på departementet til å utforme en instruks til takstmenn /meglere med sjablong-oppsett for fastsettelse av råtomtverdi for festetomter.

For å få dette til, trenger styret medlemmenes hjelp. Har du råtomtverdi-takster for samme tomt, som spriker i verdi, så send kopi av takstene til TFFs styre.

– Vi lover å anonymisere dokumentene før de evt. benyttes i vårt videre arbeid, sier Bastiansen.
Send ditt bidrag til styret@tomtefeste.org. På forhånd takk!