Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
aug
14
2019

Strømtariffer for fritidsboliger – NHF gis medhold i klage mot Agder Energi

NORGES HYTTEFORBUND (NHF) påklagde i brev til Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) 11 mars i år den særlige økningen i fastleddet for fritidsboliger som AGDER ENERGI meldte til sine kunder at skulle tre i kraft fra 1.5 2019.

Hytteforbundet henviste bl.a til «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer» fra 1999-03-11. Her fastsettes det at forskjellsbehandling mellom forbruksgrupper ikke er tillatt for nettselskapene med mindre det finnes objektive kostnadsforhold tilknyttet strømleveransen som kan rettferdiggjøre dette. Innenfor Agder Energis leveringingsområde mener Norges Hytteforbund at slikt grunnlag for en særlig prisøkning for fritidsboliger ikke i tilstrekkelig grad kan dokumenteres.

Norges Hytteforbund er nå i brev fra Agder Energi (se vedlegg) varslet om at klagen er delvis imøtekommet av NVE, og at den varslede økning i fastleddet pr fritidseiendom er redusert med til sammen ca kr 10 millioner pr år for Agder Energis fritidseiendommer. Endringen skjer med tilbakevirkende kraft fra 1.5 2019 og utgjør ca kr 500 i årlig besparelse pr fritidseiendom.

Norges Hytteforbund er glad for at Norges Vassdrag -og Energidirektorat (NVE) tar gjeldende forskrifter for nettselskapene alvorlig, og at man som landsdekkende forbund blir hørt og imøtekommet når det påpekes at hyttefolket er gjenstand for diskriminering.

Se: Uttalelse til varsel om vedtak i uenighet om endring i nettleie for fritidsboliger (bla til side 2).

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down