Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
På lik linje med NHF ønsker FrP å inkludere fritidsboliger i strømstøtteordningen. Vårt forslag om å inkludere fritidsboliger i dagens ordning på 5000 kWh støttes av FrP, som i tillegg vil sette en makspris på 50 øre kWh.
feb
17
2023

Strømstøtteordning for hytter kan nå være på gli

PRESSEMELDING

Norges Hytteforbund (NHF) gir ikke opp og jobber fortsatt for at hytteeiere skal være en del av regjeringens ordning for strømstøtte. Høyesterett (Høyesterettsdom HR-2022-718-A) og NOU 20-15 sier klart og tydelig at fritidsboliger er en del av husholdningen. Nå vil Fremskrittspartiet bringe saken videre til Stortinget.

Forbundet har derfor henvendt seg til de to regjeringspartiene AP og SP, samt de to største opposisjonspartiene på Stortinget (H og FrP) og bedt om et møte for å diskutere dagens strømstøtteordning og de negative konsekvenser for distriktene som følge av ordningen.

Tirsdag 31. januar 2023 gjennomførte Norges Hytteforbund møte med to representanter fra Fremskrittspartiets energi- og miljøfraksjonen. Bakgrunnen for møtet var NHF sitt engasjement for at fritidsboliger bør inkluderes i regjeringens strømstøtteordning.

Fra FrP møtte Terje Halleland, stortingsrepresentant og sitter i Energi- og miljøkomiteen og Hårek Hansen, rådgiver for FrPs stortingsgruppe. Norges Hytteforbund var representert med styreleder Trond G. Hagen, redaktør Erik Helli og daglig leder Vegard Halvorsen.

Bakgrunnen for møtet var NHF engasjement for at fritidsboliger bør inkluderes i regjeringens strømstøtteordning. NHF sitt syn er at fritidsboliger bør inkluderes inn i dagens strømstøtteordning med et tak på 5000 kWh til hver husholdning.

Halleland sa videre at han synes dagens strømpriser var urimelige og han var samtidig klar på at han mente det kom til å komme endringer på dagens strømstøtteordning.

Fritidsboliger skal medregnes i 5000kWh - ordningen

FrPs representanter var klar på at dagens strømstøtteordning ikke er god nok, og at argumentene fra Regjeringen ikke er holdbare. På lik linje med NHF ønsker FrP å inkludere fritidsboliger i strømstøtteordningen. Vårt forslag om å inkludere fritidsboliger i dagens ordning på 5000 kWh støttes av FrP, som i tillegg vil sette en makspris på 50 øre kWh. 

Halland påpekte hvor viktig det var å få frem konsekvensene av hva som skjer, hva som kan skje, hvis ikke det blir gjort endringer i strømstøtteordningen – særlig med vinkling mot det lokale næringslivet.

RME ser på saken

Samtidlig ble det bekjentgjort at NHF har sendt brev til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) vedrørende forskjellsbehandlingen av hytteeiere jfr. strømkompensasjonsordningen. RME ser nå på saken og svaret vil bli kommunisert ut staks dette foreligger.

Et tilsvarende møte med representanter fra Høyres stortingsgruppe er planlagt  den 9. februar

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down