Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
mar
29
2022

Fem anbefalinger til ny utforming av nettleiemodell

Sentrale aktører i energibransjen med felles anbefaling:

Opprinnelig skulle ny nettleiemodell tre i kraft fra 1. januar 2022, men av ulike grunner besluttet regjeringen i midten av desember å utsette innføringen. Nå har en rekke nettselskaper og interesseorganisasjoner i energibransjen blitt enige om felles anbefalinger til ny nettleiemodell

Målet er fortsatt å motivere til at forbruket jevnes ut, slik at behovet for nettinvesteringer reduseres. Samtidig er det vektlagt å lage en forståelig nettleiestruktur for kundene samt å ivareta viktige miljø- og forbrukerinteresser. 

Gudbrandsdal Energi og andre strømleverandører i Norge har ikke vært involvert i arbeidet med forslag til ny nettleiemodell. Notatet og hvilke organisasjoner og selskaper som har signert det, finner du her. (med lenke til: https://www.energinorge.no/publikasjoner/brev/felles-anbefaling-om-ny-modell-for-nettleie/)

Fem felles anbefalinger 

 • Energileddet skal utgjøre minimum 50% av nettselskapenes inntekter
  Energileddet er prisen du betaler for hver kilowattime med strøm du har fått levert (baserer seg på strømforbruket ditt). I opprinnelig forslag skulle energileddet utgjøre maksimum 50%. Kort forklart vil mengden strøm du bruker bety mer for nettleien enn i opprinnelig forslag. 
 • Forenklet tidsdifferensiering av energiledd 
  I opprinnelig forslag skulle det være ulik nettleie per kilowattime på hverdag, natt/helg samt sommer og vinter. I forslaget kuttes forskjellen mellom sommer og vinter.
 • Kapasitetsbasert fastledd 
  I forslaget anbefales det å ikke basere fastleddet på en enkelt time i måneden. Det vil fremdeles være komplisert for forbruker å følge med, men dersom man er uheldig og får en forbrukstopp én time i måneden vil ikke denne være like avgjørende. 
   
 • Innføring fra 1. juli 2022 
  Dette er i henhold til Stortingets vedtak.
   
 • Evaluering høsten 2024 
  Vurdere om nettleiestrukturen bør justeres på en slik måte at interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.

 
Anbefalingene ble oversendt i et samlet notat til Olje- og energidepartementet (OED) 17. mars, for videre behandling. Regjeringen vil deretter ta saken tilbake til Stortinget.  

Jevnere forbruk krever mer bevissthet  

Gudbrandsdal Energi synes det er bra at nettselskapene har tatt med seg interesseorganisasjonene for å komme fram til forslaget. Det er også positivt at forbruket i en enkelttime ikke skal avgjøre nettleien for hele måneden. 

Formålet med endringen av nettleiemodell er at samfunnet skal utnytte eksisterende strømnett mer effektivt gjennom et jevnere og mer fordelt strømforbruk, og dermed redusere behovet for investeringer.

Det vil uten tvil kreve enda mer bevisste forbrukere. For å nå dette målet mener Gudbrandsdal Energi derfor det blir helt essensielt at alle strømkunder får tilgang til gode verktøy for å kunne justere og flytte strømforbruket sitt. 

Vi er i gang med å utvikle løsninger som kan hjelpe kundene våre med akkurat det, sier GE.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down