AktueltNyheterIllustrasjonsbilde jus

Det har vært mye oppstyr rundt avgjørelsen i Høyesterett nylig, som omhandler fortolkningen av tomtefesteloven§ 15, 2. ledd. Pressen omskriver dete på en måte som er mer egnet til å skremme tomtefestere, enn som saklig informasjon.

Dommen i Høyesterett er en stadfestelse av en dom i Nedre Telemark Tingrett av 12. juni 2013. En meget velskrevet tingrettsdom, som vi i praksis har valgt å etterleve i vår rådgivning i tiden som har gått siden fra denne dommen falt. Det Høyesterett kom til nå, var altså alt annet enn overraskende.

Les hele saken på Norges Høyesterett sin nettside.