Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
sep
27
2022

Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund slår seg sammen!

Det er to solide interesseorganisasjoner som nå har bestemt seg for å forene krefter. Hver for seg har de to organisasjonene kjempet for hytteeiernes interesser, men de siste årene har utfordringene blitt større og behovet for en stor og samlende organisasjon enda tydeligere.

Norges Hytteforbund ble etablert i 1971 og representerer i dag over 370 ulike velforeninger samt tusenvis av individuelle medlemmer. Norsk Hyttelag ble etablert i 2013 og har nærmere 10 000 individuelle medlemmer. Sammen representerer de to organisasjonene en stor andel av landets hytteeiere.

Brenner for samme sak

De to hyttegeneralene, Hytteforbundets Trond G. Hagen og Norsk Hyttelags Audun Bringsvor, er to ildsjeler som brenner for hyttelivet og for hytteeiernes ve og vel. – Mange har vel trodd vi er tøffe konkurrenter, forteller Hagen, men sannheten er at vi har samarbeidet godt over tid om flere saker. – Vi har jo den samme målsetningen og den samme virkelighetsforståelsen, supplerer Bringsvor. – Dermed har vi stort utbytte av å diskutere saker, lære av hverandre og samordne utspill.

De siste årene har de politiske utfordringene blitt større, samtidig som hyttepolitikken har blitt mer kompleks. Både Hagen og Bringsvor har sett behovet for en større organisasjon med en bredere medlemsmasse. – Ved å slå oss sammen kan vi også effektivisere driften og eliminere mye dobbeltarbeid, forklarer Hagen, dermed kan vi levere enda bedre tjenester til medlemmene våre med de samme ressursene.

Samles i Hytteforbundet

Den største forskjellen mellom Norges Hytteforbund og Norsk Hyttelag, har vært organiseringen. Norges Hytteforbund er en ren medlemsorganisasjon med en stor andel kollektive medlemmer, hvor foreningen er eid og drevet av medlemmene. Norsk Hyttelag har vært organisert som et aksjeselskap med en fast ansatt generalsekretær, hvor det ikke forventes andre bidrag fra medlemmene enn kontingenten.

– Vi har valgt å fortsette som medlemsorganisasjon, sier Bringsvor, og dermed blir det i Norges Hytteforbund at driften videreføres. Fra 1. oktober flyttes alle medlemmene i Norsk Hyttelag over i Norges Hytteforbund. – Vi vil samordne betingelser, medlemsfordeler og informasjon slik at alle skal få et minst like godt tilbud som tidligere, og forhåpentligvis noen hyggelige overraskelser på kjøpet!

Utfordrende å være hytteeier

De to hyttegeneralene er enige om at selve sammenslåingen vil skje raskt. – Vi er to like organisasjoner med felles mål, så dette blir spennende, slår Hagen fast. – Det som er viktig nå, er å legge enda mer ressurser inn i de utfordringene vi står overfor, understreker Bringsvor.

Hyttelivet slik vi kjenner det står på et vippepunkt, og vi må handle nå om vi skal greie å ta vare på de hyttetradisjonene vi er så glade i. – Vi har lenge vært bekymret over de stadig økende kostnadene ved å ha hytte, noe som gjør det vanskeligere for «folk flest» å ta del av hyttelivet, sier Hagen. – Og nå rammer strømkrisen oss alle mens regjeringen velger å tilby hjelp til alle unntatt hytteeierne.

Samtidig har vi hatt en enorm utbygging de senere årene. – Dette har gitt flere muligheten til å bli hytteeiere, sier Bringsvor, men samtidig har det ført til en fortetting og en nedbygging av natur som i seg selv kan true hyttefreden. En av de viktigste sakene for den nye organisasjonen vil være å få hyttebyggingen tilbake i ordnede former.

Økt aktivitetsnivå

Politikere, hytteutbyggere, grunneiere og andre som har med hytter å gjøre, kan vente seg et mye høyere aktivitetsnivå i tiden fremover. – Ja, det er klart, lover Hagen. – Med bare ett medlemssystem og ett medlemsblad og én medlemsservice, kan vi frigjøre mye tid og ressurser i tiden fremover! – Og de skal vi bruke på hjertesakene våre, lover Bringsvor. – Vi skal sikre hyttefreden og hyttekosen for både nåværende hytteeiere og fremtidige generasjoner. For hyttene – de er ikke bare viktige for hytteeierne, de er viktige for den norske folkesjela.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down