Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund er fra 1. oktober samlet under samme paraply.
nov
1
2022

Motorferdsel i utmarka- til irritasjon eller nytte?

Vi antar at det er delte meninger om motorferdsel i utmark. Mens noen er helt avhengig av motorisert ferdsel for å få gjort jobben, eller å komme seg fram til hytta, har andre kanskje utbytte av kjøringen opp mot en noe mer friluftkjøring. Norges Hytteforbund ser helt klart at det nok her er mange og til dels sterke meninger om dette emnet.

Høsten 2021 ble Motorferdsellovutvalget oppnevnt av Kongen i Statsråd. Utvalget fikk i mandat å gå gjennom regelverket som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag, og foreslå endringer i dette – eventuelt foreslå en helt ny lov. Utredningen skal leveres som en NOU innen 1. desember 2023. Du kan lese mer om Motorferdsellovutvalgets på deres nettsider: www.motorferdsellovutvalget.no.

Utvalget som er oppnevnt er i en kunnskapsinnhentingsfase, og er nå opptatt av å få innspill og synspunkter fra ulike interessenter og fagmiljø. Det er blant annet oppnevnt en bred referansegruppe bestående av 21 organisasjoner og myndigheter der alle har fått mulighet til å gi innspill i møter med utvalget. I tillegg har utvalget vært på studieturer og møtt ulike myndigheter, organisasjoner og interessenter.

Motorferdsel i utmark er trolig et tema som mange av medlemmene i Norges Hytteforbund også er opptatt av, og vi vil derfor gjøre dere oppmerksom på dette arbeidet og muligheten for å komme med innspill til lovutvalgets arbeid.

Så dersom dere har innspill til dagens regelverk, erfaringer rundt praktisering av dagens regelverk eller andre synspunkter på tema motorferdsel i utmark som dere ønsker å formidle til utvalget vil vi oppfordre dere til å sende dette inn via utvalgets nettsider www.motorferdsellovutvalget.no, alternativt på e-post til motorferdsellovutvalget@kld.dep.no. Eventuelle innspill bør komme innen utgangen av dette året.

Vi hører gjerne på hvordan du ser på dette. Send oss en mail til norges@hytteforbund.no eller benytt deg av kommentarfeltet under (dine kommentarer vi da ligge åpent for alle).

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
chevron-down