Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
mar
25
2020

[+] Kommunene bryter loven – mangler grunnlag for karantenepåbud og stenging av kommunegrenser

Flere kommuner har vedtatt karantenepåbud for å hindre at folk kommer til kommunen. Dette uansett om de er syke eller ikke. Et slikt karantenepåbud er i strid med loven og ulovlig, sier leder i Norges Hytteforbund Trond G. Hagen.

Kommunene som har innført et generelt karantenepåbud for tilreisende begrunner dette med at det er flere smittede i andre deler av Norge. Kommunene er derfor redde for at reisende mellom kommuner kan komme til «vår» kommune og spre smitte. Kommunene sier med dette at resten av Norges befolkning er en smittekilde, og at de derfor kan stenge resten av landet ut. Norges Hytteforbund mener dette er i strid med loven.

Etter smittevernloven kan kommuner isolere eller begrense bevegelsesfriheten til smittede eller mistenkt smittede personer. Tvangstiltak for friske personer, som heller ikke er mistenkt å være smittede, vil være i strid med loven. «Kommunenes karantenepåbud innebærer tvangstiltak for friske personer. Med vedtakene bryter derfor kommunene loven med disse vedtakene. Dette har vi fått bekreftet fra juridisk ekspertise», sier leder i Norges Hytteforbund Trond G. Hagen. Han henviser til et notat av 24. mars 2020, utarbeidet av Advokatfirmaet Økland & Co DA. Firmaet er lokalisert på Romerike og med sine omkring 40 advokater et av Norges største advokatfirmaer. I notatet konkluderer advokatfirmaet med at kommunene mangler rett til å nekte personer adkomst med den begrunnelse at personene kommer fra en annen kommune. «Etter vår oppfatning er innreiseforbudene enkelte kommuner har vedtatt klart i strid med smittevernloven» sier daglig leder og partner i Advokatfirmaet Økland & Co DA, Audun Ludvig Bollerud. Som et eksempel viser han til Vinje kommune hvor det i forskrift kunngjort 23. mars 2020 § 1 heter:

«Alle som kjem til Vinje kommune i områdane som angitt i § 2 i denne forskrift, ileggas heimekarantene i inntil 14 dagar etter ankomst.»

«Vinje kommune fratar folk ulovlig bevegelsesfriheten i to uker. Etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d) følger det klart at de tiltak kommunen lovlig kan sette i verk kun kan gjøres gjeldende for syv dager», sier Bollerud. Advokaten legger til at det blir interessant å se om noen rettslig vil prøve om forskriften er lovlig. I denne forbindelse viser han til § 8. I bestemmelsen forsøker Vinje kommune å frita seg for alt økonomisk tap påleggene medfører. «Har Vinje kommune gått utenfor sin kompetanse, dvs. rett, etter smittevernloven er det åpenbart at de som påføres tap kan kreve dette dekket av kommunen», uttaler advokat Bollerud.

Norges Hytteforbund mener nå sentrale myndigheter må gjennomgå og undersøke om de lokale forskriftene har hjemmel i lov. I Norge er det et helt grunnleggende krav at inngrep ovenfor den enkelte må ha grunnlag i lov. «For å sikre at dette legalitetsprinsippet følges er det nå nødvendig at sentrale myndigheter følger opp og fører kontrollerer med det lokale myndigheter nå vedtar», avslutter leder i Norges Hytteforbund Trond Hagen.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down