AktueltNyheter

Til Hyttetinget i Norges Hytteforbund  22. april 2017

Her er valgkomiteens innstilling:

Styreleder
Birgitta, Ericsson, velges for ett år

Styremedlemmer
Mathias Dannevig
Turid Knutsen
Trond Hagen
Mona Flemmen

Varamedlemmer
Sverre Stockinger
Jens Engelstad

Valgkomite
Trygve Jarholt, leder
Liv Aasen Mjelde
Grant Gundersen

Revisor
Håkon Andersen

 

Hilsen Valgkomiteen:    Grant Gundersen            Liv Aasen Mjelde           Birgitta Ericsson