aug
24
2021

Hytteeierne anker til Høyesterett

Hytteeiere anker til Høyesterett. Saken reiser flere prinsipielle og viktige spørsmål om nordmenns rettsvern langt utenfor den konkrete saken. Reise med overnatting i eget svensk hjem representerer ingen økt smitterisiko i Norge og gjør karantene unødvendig. Barn til fullvaksinerte må fortsatt i innreisekarantene, i strid med EU-kommisjonens tilråding, og det 1,5 år lange hytteforbudet kan dermed fortsette i årevis.

- En pandemi gir ikke staten blankofullmakt til å gjøre inngripende tiltak i borgernes helt grunnleggende rettigheter. Hvis lagmannsrettens dom blir stående, vil nordmenn i en krise-situasjon som krever ekstraordinære tiltak fra myndighetene stå uten rettsvern for disse rettighetene.

Les også:
Norske Torpare organiserer seg i ny forening

Dette samsvarer dårlig med fremveksten av individenes grunnlovsvern de siste årene, og med viktige prinsipper i EØS-retten. Det vil heller ikke være i samsvar med Stortingets lovgivervilje. Denne gangen er det oss med hjem i Sverige, men hvem blir det neste gang? Vi tar nå denne belastningen på vegne av oss alle, sier Heidi Furustøl og Einar Rudaa, talspersoner for administrasjonsgruppen for søksmålet.

Det blir mer å lese om denne saken i neste utgave av Hytte & Fritid.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
chevron-down