Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
Bildet viser utbyggingen på Sjusjøen og som skapte store overskrifter i lokalpressen i hele Innlandet fylke. Meterdype myrområder ble endevendt, fjernet og erstattet med faste masser. Her sviktet Ringsaker kommune. Det var grunneier Brøttum Almenning som stod for utbyggingen.
mar
17
2022

Hyttebyggingen er ute av kontroll 

-er det «grønne skiftet» et luftslott?

PRESSEMELDING

Norges Hytteforbund (NHF) mener nå at hyttebyggingen i Norge er kommet ut av kontroll. Utbyggere og kommuner er i for liten grad opptatt av de langsiktige negative konsekvensene ved fortsatt utstrakt hytteutbygging.

Konsekvensen er at forurensingen i fiskevann og elver øker, støy og lysforurensning øker samtidig som habitatområder for dyr blir ødelagt, 

I følge Artsbankens rapport (publisert 24.1.21) er det i underkant av 3 000 dyrearter som er rødlistet i Norge, dvs. utrydningstruet. 70 % av dem lever på fjellet, og i de samme områdene hvor det bygges vindmøller eller tilrettelegges for nye hytteområder.

"Det er på høy tid å sette ned tempoet," sier leder i Norges Hytteforbund, Trond G. Hagen.

90 prosent av de rødlistede artene er truet av vår arealbruk

Massiv hytteutbygging pekes på som en av de viktigste årsakene. Når man i tillegg i samme Artsbankens rapport får vite at majoriteten av de truede artene har sitt leveområde på fjellet, er det enda en grunn til å stille spørsmål om hva den stadig økende hytteutbyggingen fører til av negativ utvikling for norsk natur- og dyreliv.

Rekreasjonsområder bygges ned

Mange eksisterende hytteeiere er også negativ til utstrakt hytteutbygging og fortetting. For å komme ut i turområdet ser vi at man nå må kjøre bil fra et hytteområde til et annet fordi fortetting av medført at turnettet er ødelagt. Konsekvensen er at man må finne nye turområder i mindre berørte områder og det vil igjen gå på bekostning av dyrelivet, sier Hagen.

Økt salg av gassovner og dieselaggregater

Høye strømpriser har ført til at salg av gassovner og dieselaggregater har hatt en eksplosjonsartet økning de siste månedene. Økt bruk av olje- og gassprodukter som følge av høye strømpriser er heller ikke spesielt miljøvennlig.

Høye strømpriser og innføring av ny nettleiemodell forsterke de negative konsekvensene for natur og miljø

I tillegg til massiv hytteutbygging fører de ekstremt høye strømprisene til at elektrifiseringen stopper opp. I en undersøkelse foretatt blant medlemmer i NHF viser at over 70 % bruker bil med fossilt drivstoff til fritidsboligen, forteller Hagen videre.

El-bilen gir store utslag i ny nettleiemodell

Det kan være flere grunner til at hyttefolk ikke bruker elbil til hytta, men slik situasjonen er i dag koster det for mye. El-bilen må jo lades og bidrar til å øke effektforbruket som vil gi store utslag når ny nettleiemodell innføres 1, april.

Økt bruk av bensin- eller dieselbil til hytta er ikke i tråd med regjeringens miljøpolitikk.

Elektrifiseringen av Norge er med bakgrunn i et «grønt skifte» ikke bærekraftig.  Det er da naturlig å avslutte med følgende spørsmål:

Hva vil regjeringen nå gjøre med det ? -avslutter Hagen i sin sluttkommentar.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down