Hvordan registrere lag eller forening i Brønnøysundregistrene?

okt
31
2021

Før du starter registreringen er det viktig at du

Tekst hentet i sin helhet fra Altinn.

  • skaffer deg informasjon om hva en forening er
  • forsikrer deg om at dere er organisert i samsvar med denne organisasjonsformen
  • sjekker hvilket register foreningen skal registreres i

De fleste foreninger skal bare registrere seg i Enhetsregisteret. Registrering i Frivillighetsregisteret er valgfritt, og kan gjøres samtidig med registrering i Enhetsregisteret. Det er bare foreninger som driver næringsvirksomhet som kan registrere seg i Foretaksregisteret.

Enheten kan ikke registreres som en forening hvis den har eiere, eller hvis midler og gjeld kan fordeles på medlemmene. Undersøk da andre organisasjonsformer.

Ved registrering må du sørge for at du har

  • fødselsnummer på alle personer som skal registreres med en rolle, som for eksempel kontaktperson og styreleder
  • alle nødvendige dokumenter, som for eksempel vedtekter og protokoll fra årsmøte, elektronisk tilgjengelig

Medlemsskap for hyttevelforeninger gir tilgang til gratis juridisk bistand (60 min pr saksforhold) og rådgivning i saker som angår ditt vel, vedtektsforslag for velforeninger og veistyre med mer.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
chevron-down