Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
des
30
2021

Hva mener vi med det grønne skifte?

Hytteutbyggingen i Norge begynner å komme ut av kontroll, fordi utbyggere og kommuner ikke er opptatt av de langsiktige negative konsekvensene ved fortsatt utstrakt hytteutbygging.  Samtidig har man utbyggingen av vindkraft, som i tillegg til å ta livet av fugler i stor skala også bidrar til økt støy i nærområdene.

I følge Artsbanken er det i underkant av 3 000 dyrearter som er rødlistet i Norge, dvs. utrydningstruet. 70 % av dem lever på fjellet, i de samme områdene hvor det bygges vindmøller eller legges ut nye hytteområder.

Nesten 90 prosent av de rødlistede artene er truet av vår arealbruk. Massiv hytteutbygging pekes på som en av de viktigste årsakene. Når man i tillegg i samme rapport får vite at majoriteten av de truede artene har sitt leveområde på fjellet, er det enda grunn til å stille spørsmål om ikke den stadig økende hytteutbyggingen fører til en økende negativ utvikling for norsk natur- og dyreliv.

Mange eksisterende hytteeiere er også negativ til utstrakt hytteutbygging i sitt område. Mange blir derfor urettmessig beskyldt for «å trekke stigen opp etter seg». Faktum er at hytteeiere kjøpte kjøpt tomt eller hytte under gitte forutsetninger, forutsetninger som ved utbygging av nye hytteområder og vindmølleparker kan være i ferd med å endres på en slik måte at det i ytterste konsekvens kan føre til at det fremmes erstatningskrav mot utbygger/grunneier/kommune.

Så hva mener vi egentlig med grønt skifte?

Med hilsen
Trond G Hagen
Styreleder

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down