AktueltIllustrasjonsbilde jus

Norges Hytteforbund (NHF) har under arbeidet med høringsuttalelsen hatt en dialog med Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) og er godt kjent med deres høringssvar. Underveis har det vært en god dialog med dem og NHF har hatt anledning til kommet med enkelte innspill. NHF kan dermed gi sin fulle og hele støtte til VFOs høringssvar som er vedlagt. Allikevel ønsker vi å benytte anledningen til å understreke noen punkter, se NHF høringssvar.

Les vårt høringssvar her.

Les vedlegg til høringssvaret fra Vellenes Fellesforbund her.