NyheterViktig melding!

Det har skjedd en feil i våre datasystemer i forbindelse med utsendelsen av medlemskontingenter. Det har dessverre ført til at medlemmer som har meldt seg ut har fått tilsendt purring på medlemskontingenten. Vi beklager på det sterkeste det ekstra ubehaget dette har påført dere dette gjelder!

Dersom du allerede har meldt fra om at du ikke lengre ønsker å være medlem ber vi deg vennligst å se bort fra purringen.

Vi beklager !

Styret