Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
mar
13
2020

Eiendomsskatt – kommunenes takstgrunnlag

Regjeringen har med virkning fra skatteåret 2020 innført en lovpålagt reduksjonsfaktor på 30 % i kommunenes takstgrunnlag for beregning av eiendomsskatt. Reduksjonen gjelder for alle boliger og fritidsboliger. Samtidig er skattesatsen redusert fra maks 7 promille til maks 5 promille av takstgrunnlaget. Fra 2021 blir satsen ytterligere redusert til 4 promille. På grunn av lovendringene vil mange kommuner fra 2020 oppleve et fall i inntektene fra eiendomsskatt.

En skatteperiode for fritidsboliger er 10 år, Eiendomsskattetakstene skal være uendret i skatteperioden. Den enkelte kommune har om nødvendig kun anledning til endre skattesats (promillen) og eventuelle bunnfradrag. Endringer i både skattesats og bunnfradrag kan ikke gjøres i samme år.

Norges Hytteforbund (NHF) har imidlertid registrert at mange kommuner for 2020 har foretatt endringer i takstene i gjeldende skatteperiode, uten at endringene nødvendigvis er hjemlet i lovverket.

Med bakgrunn i ovennevnte oppfordrer Norges Hytteforbund (NHF) hytteeiere i kommuner som har innført eiendomsskatt om å kreve innsyn i takstberegningene for sin eiendom. Dette for å sjekke at din hyttekommune ikke har foretatt endringer i ditt takstgrunnlag som kan være i strid med eiendomsskatteloven.

Ønsker du innsyn i ditt takstgrunnlag foreslår forbundet følgende tekst:

”Det vises til mottatt takstgrunnlag for eiendomsskatt 2020 for gnr …, bnr …, fnr …, snr ….
Med bakgrunn i forvaltningslovens § 11 om kommunens veiledningsplikt ber jeg/vi om en detaljert begrunnelse og beskrivelse med hensyn på fastsettelse av eiendomsskattetakst for min/vår eiendom. Det kreves videre, med bakgrunn i forvaltningslovens § 18 og 18 C, innsyn i dokumenter som viser de nevnte beregningene, hvilke konsekvenser dette har fått og hvilke endringer dette resulterer i.”

Det er viktig å presisere at en begjæring om innsyn ikke er å fremme en klage. Innsynsbegjæringen vil kun gi deg et svar på hvorfor det er gjort endringer i skattetaksten for din eiendom. Opplysningene kan du bruke til å fremme en klage på eiendomsskatten innen den oppgitte klagefristen for din kommune.

Hilsen styret

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down