AktueltDrømmehytta

Norges Hytteforbund avholder årsmøte lørdag 25. september på X Meeting Point, Hellerudsletta.
Vi starter kl.10.

MERK: Om situasjonen ikke tillater fysisk årsmøte vil vi gjennomføre møtet digitalt.

Dagsorden for årsmøtet vil ha følgende poster, ihht våre vedtekter
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to stemmeberettigede til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Fremlegging av revisors beretning.
5. Godkjenning av forbundets regnskap
6. Behandling av innkomne forslag.
7. Fastsetting av kontingent
8. Fremlegging av budsjett
9. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende minimum 6 uker før. En samlet oversikt over innkomne forslag vil legges ut på våre hjemmesider senest to uker før årsmøtet settes.

Vi vil gjerne tilby en lettere servering til våre medlemmer. Derfor er det en fordel om medlemmer som møter melder dette til sekretariatet, på email: norges@hytteforbund.no, på telefon 23 27 37 60.

For å kunne stemme på årsmøtet, må kontingenten for 2020/2021 være fullt innbetalt. Individuelle medlemmer har 1 stemme. For individuelle medlemmer kan det ikke stemmes ved fullmakt. Hyttevel har stemmeantall som følger:

  • Opptil 20 medlemmer 2 stemmer
  • 21 til 50 medlemmer: 4 stemmer
  • 51 til 200 medlemmer: 6 stemmer
  • Over 200 medlemmer: 8 stemmer

For hyttevel kan det stemmes ved fullmakt. Fullmakt må fremlegges av hyttevelets representant.
Adresse: Kragerudveien 60, 2013 Skjetten (se i kart).