AktueltNyheterIllustrasjonsfoto: Hytte i skogen

Velkommen til Årsmøte 2020, lørdag 24. oktober!

Meld deg på til årsmøte her:

Det er ikke krav til påmelding for å delta på årsmøtet, men det gjør at vi kan beregne størrelse på lokaler og servering.

Ved å sende dette skjemaet godtar du at vi lagrer informasjonen du fyller inn. Vi kommer ikke til å bruke informasjonen annet enn i forbindelse med dette arrangementet.

Norges Hytteforbund ønsker å avholde årsmøte for 2020 lørdag 24. oktober, hvis ikke Covid-19 situasjonen endrer seg. Pga Covid-19 situasjonen i Oslo og omegn, måtte beklageligvis Hyttemessen avlyses i oktober, men de håper å avholde den i april 2021.

Stedet for årsmøtet er X Meeting Point og vi starter kl. 10.

Dagsorden for årsmøtet vil ha følgende poster, ihht våre vedtekter.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to stemmeberettigede til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Fremlegging av revisors beretning.
5. Godkjenning av forbundets regnskap
6. Behandling av innkomne forslag.
7. Fastsetting av kontingent
8. Fremlegging av budsjett
9. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende minimum 6 uker før. En samlet oversikt over innkomne forslag vil legges ut på våre hjemmesider senest to uker før årsmøtet settes.

Vi vil gjerne tilby en lettere servering til våre medlemmer. Derfor er det en fordel om medlemmer som møter melder dette til sekretariatet, på email: norges@hytteforbund.no, på telefon 23 27 37 60 eller på våre hjemmesider.

For å kunne stemme på årsmøtet, må kontingenten for 2020 være betalt. Individuelle medlemmer har 1 stemme. For individuelle medlemmer kan det ikke stemmes ved fullmakt. Hyttevel har stemmeantall som følger:

  • Opptil 20 medlemmer 2 stemmer
  • 21 til 50 medlemmer: 4 stemmer
  • 51 til 200 medlemmer: 6 stemmer
  • Over 200 medlemmer: 8 stemmer

For hyttevel kan det stemmes ved fullmakt. Fullmakt må fremlegges av hyttevelets representant.

VI ØNSKER VÅRE MEDLEMMER VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET 2020.
MØT OPP PÅ X MEETING POINT LØRDAG 24. OKTOBER KL. 10.00

Adresse: Kragerudveien 60, 2013 Skjetten (se i kart).