Logo advoktatfirmaet Nicolaisen & Co

Juridiske tjenester

En av de mange fordelene ved et medlemskap i Norges Hytteforbund (NHF) er tilgangen til juridisk bistand. Advokatfirma Nicolaisen & CO er forbundets samarbeidspartner for hjelp til våre medlemmer. Se firmaets hjemmeside på www.advonico.no

Vi gir våre individuelle medlemmer gratis svar på juridiske problemstillinger innenfor rammen av 30 minutter per saksforhold, uavhengig av rettsområde. Det vil si at tilbudet kan benyttes både til hytterelaterte saker og andre saker som arv eller pengekrav.

Hyttevelforeninger tilknyttet Norges Hytteforbund får tilsvarende juridisk hjelp for problemstillinger innenfor en ramme på 60 minutter for det aktuelle hyttevel/forening, der foreningen/velet er part i saken.  Medlemmer av et vel/forening, som har personlige juridiske spørsmål må tegne individuelt medlemskap i NHF for å ha adgang til vår juridiske tjeneste.

Nødvendig tid på samme sak utover de gratis 30 (individuelle medlemmer) eller 60 (velforeningsmedlemmer) minuttene faktureres med 20 % rabatt på ordinær salærsats. Tilbudet er ikke begrenset til én sak i året.

Slik får du juridisk hjelp via oss:

Det er kun medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år, som kan benytte seg av denne tjenesten. For å lette saksgangen og spare tid ha klart ditt medlemsnummer. Vi anbefaler også at henvendelser forberedes nøye ved å ha alle dokumenter og avtalegrunnlag med mer klart når man tar kontakt. Se anbefalte tips. Henvend deg til Nicolaisen & Co på epost eller telefon:

hytteforbundet@advonico.no eller 64 83 00 00.