BDO Norge

Avgifter og gebyrer fra kommunene

Norges Hytteforbund og BDO har inngått en avtale der organiserte vel, foreninger, sameier, o.l. som er medlem av NHF kan benytte BDO for bistand i klagesaker knyttet til kommunale avgift- og gebyrfastsettelser.

BDO tilbyr å vurdere saken i forkant og utarbeide grunnlagsdokumenter som Hytteforbundets medlemmer kan bruke i sin dialog med kommunen om avgifts- og gebyrspørsmål og i eventuelle klager. Dette gjelder kommunale avgifter innenfor f.eks.:

  • Vann og avløp
  • Renovasjon
  • Feiing og tilsyn
  • Byggesaker
  • Oppmåling

Iflg avtalen skal medlemmene IKKE kontakte BDO direkte, hverken for informasjon om avtalen eller for et oppdrag.

For mer informasjon om avtalen og hva den innebærer, og det ikke klart fremgår av teksten, vennligst ta kontakt med:

Jens N. Engelstad på tlf 22 49 32 56 eller epost: jens@norgeshytteforbund.no

Gjelder det en konkret sak, vennligst henvend dere til NHFs sekretariat, tlf 23 27 37 60 eller på epost til norges@hytteforbund.no (slik det er beskrevet i avtalen).

Trykk her for mer informasjon om avtalen

chevron-down