Logo BDO Norge

Avgifter og gebyrer fra kommunene

Norges Hytteforbund og BDO har inngått en avtale der organiserte vel, foreninger, sameier, mm som er medlem av NHF kan benytte BDO for bistand i klagesaker knyttet til kommunale avgift- og gebyrfastsettelser.

BDO tilbyr å vurdere saken i forkant og utarbeide grunnlagsdokumenter som Hytteforbundets medlemmer kan bruke i sin dialog med kommunen om avgifts- og gebyrspørsmål og i eventuelle klager. Dette gjelder kommunale avgifter innenfor f.eks.:

  • Vann og avløp
  • Renovasjon
  • Feiing og tilsyn
  • Byggesaker
  • Oppmåling