Vi arbeider for en bedre hyttepolitikk

Hvem er vi?

Siden oppstarten i 1971 har vi tatt opp hyttepolitiske saker og fungert som høringsinstans for saker fra myndighetene. Med nærmere 355 store og små hyttevel, samt en rekke personlige medlemmer har vi tyngde i diskusjoner med det offentlige.

Alle våre medlemmer får tilgang til en rekke kontrakts- og vedtektsmaler, råd, sjekklister og veiledninger ved å henvende seg til oss.

Videre får du som medlem tilbud om gratis juridisk rådgivning av vår ”hyttejurist”, som hvert år behandler over 1.200 saker. Juristen vår har med andre ord lang og bred erfaring. Les mer om vår juridiske bistand her.

Medlemsbladet vårt, Hytte & Fritid, blir utgitt 3 ganger i året, og sendes til alle våre medlemmer. Bladet inneholder nyheter, hyttepolitiske saker, medlemsartikler og annet hyttestoff av allmenn interesse. Har du forslag til saker vi bør ha med i neste utgave, vil vi gjerne at du gir oss beskjed her.

Gjennom bladet og nettsiden ønsker vi å formidle informasjon til våre medlemmer rundt om i landet.

Du finner oss også på Facebook, hvor vi deler relevante hyttesaker samt følger opp spørsmål som kommer inn. Vi ønsker å ha dialog med hytteeierne og prøver å besvare så raskt som mulig.

Du kan møte oss personlig mandag til fredag mellom kl. 09-13. Besøk må avtales på forhånd. Vår juridiske konsulent gir rådgivning til samme tider.

Hvorfor finnes vi?

Kort oppsummert arbeider vi for å samle flest mulig av landets hytte- og fritidsboligeiere og delta aktivt i samfunnsdebatten om hyttespørsmål. På den måten ønsker vi å kjempe for at det skal være godt å eie hytte.

Les vedtektene våre her:

Vedtektene til NHF

Hva jobber vi med?

Vårt hovedfokus er på følgende områder: Eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer for fritidsboligeiere, tomtefestesaken, lokal demokratiutvikling og hytter, manglende forskning innen hytter og fritidsboligers verdi samt styrke Norges Hytteforbund sin organisasjon.

Les mer om strategiarbeidet vårt her:

Vårt strategiarbeid
Les brosjyre

Kontonummer: 7874 05 57342

Org.nummer: 975 996 859

Styret i NHF

Trond Hagen
Trond G. Hagen

Styreleder

Bor: Skedsmo
Hytte: Kvitfjell

T: 905 46 528
E: trond.hagen@northatlantic.no

Turid Knudsen
Turid Knudsen

Styremedlem

Bor: Trondheim
Hytte: Tvervåg

T: 958 46 073
E: turid.knudsen@stfk.no

Knut Nes

Styremedlem

Bor: Bekkestua
Hytte: Valdres
T: 905 08 350
E: knut@fotoveggen.no

Øyvind Ekeberg

Styremedlem

Bor: Lierskogen
Hytte: Tvedestrand
T: 918 53 232
E: oyvind.h.ekeberg@gmail.com

Per Gunnar Halvorsen

Styremedlem

Bor Halden
Hytte: Sarpsborg
T: 906 61 195
E: perghal@gmail.com

Varamedlem I

Bor: Reistad
Hytte: Skarsdalen
T: 909 21 870
E: arneherberg@gmail.com

Jens N. Engelstad

Varamedlem II

Bor: Oslo
Hytte: Gausdal

T: 901 79 821
E: jens.n.engelstad@marfloat.no

Kontakt oss