Blogg

Møte med Arbeiderpartiets justisfraksjon om Tomtefesteloven

Tomtefestealliansen (som består av Norges Hytteforbund, BoligMentoren, Norges Boligbyggelags Landsforening (NBBL) og Tomtefesteforbundet) møtte tirsdag i forrige uke opp på Stortinget for å ha møte med Lene Vågslid leder av Arbeiderpartiets justiskomite.

Vårt klare budskap var at tomtefesteordningen på sikt må avvikles. Tomtefesteloven har blitt endret en rekke ganger sist i 2015. Hver eneste endring som har blitt gjort har bare ført til nye tvistetemaer, og antallet rettsaker knyttet til loven øker.

Tomtefesteloven oppleves i dag av norske forbrukerne som en fjern og svært uklar lov, en lov som er langt fra virkeligheten i dagens samfunn. Den innbyr i tillegg til mange konflikter og mye bruk av advokattjenester.

Tomtefestealliansen arbeider for følgende:

  • Forbud mot å inngå nye festeavtaler
  • Forenkling av innløsingsbestemmelsene
  • Avvikling av hele tomtefesteordningen

Muligheten mange bortfestere har fått til å foreta en solid oppjustering av festeavgiften, har ført til en klarere ubalanse mellom partene hva gjelder ressurser. Det vil nå være regningssvarende å engasjere en advokat i forbindelse med oppjustering av festeavgift eller innløsning, men dette for fester vil være mindre aktuelt.

Saken mellom en bortfester og fester fremstår i dag som en typisk forbrukersak hvor styrkeforholdet er ujevnt- og hvor den ene partens gevinstmulighet i saken ikke er større enn at man bare i unntakstilfeller kan forsvare utgifter til en rettsak. Norges Hytteforbund vil sammen sammen med sine samarbeidspartner i alliansen fortsette arbeidet.

Skrevet av Mona Flemmen

Arkiv