Juridisk hjelpetjeneste – for medlemmer

 

En av de mange fordelene ved et medlemskap i Norges Hytteforbund (NHF) er adgangen til juridisk bistand. Advokatfirma Nicolaisen & CO er forbundets samarbeidspartner for hjelp til våre medlemmer. Se firmaets hjemmeside på www.advonico.no

Vi gir våre individuelle medlemmer gratis svar på juridiske problemstillinger tilknyttet hyttelivet innenfor rammen av 30 minutter.

Hyttevelforeninger tilknyttet Norges Hytteforbund får tilsvarende juridisk hjelp for problemstillinger innenfor en ramme på 60 minutter for det aktuelle hyttevel/forening, der foreningen/velet er part i saken.  Medlemmer av et vel/forening, som har personlige juridiske spørsmål må tegne individuelt medlemskap i NHF for å ha adgang til vår juridiske tjeneste.

Overnevnte rammer gjelder pr. kalenderår. Der det måtte være behov for ytterligere timebelastning tilbyr vår juridiske samarbeidspartner 20 % rabatt på sine advokattjenester. Slik belastning vil selvsagt avhenge av sakens omfang og kompleksitet.

Ved henvendelser, bruk epost: hytteforbundet@advonico.no, eller telefon 64 83 00 00.

 

Det er kun medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år, som kan benytte seg av denne tjenesten. For å lette sakgangen og spare tid ha klart ditt medlemsnummer. Vi anbefaler også at henvendelser forberedes nøye ved å ha alle dokumenter og avtalegrunnlag mm klart når man tar kontakt.