Er du vår nye Organisasjonssekretær?

Norges Hytteforbund skal forsterke sitt politiske og organisatoriske arbeid, og  søker derfor etter en organisasjonssekretær i 50 % stilling. Kanskje er du pensjonist, eller har et ønske om å trappe ned til en redusert stilling mot slutten av karrieren som yrkesaktiv? Det er uansett en fordel om du har erfaring fra hyttelivets mange sider. 

God Jul og Godt Nyttår!

Norges hytteforbund ønsker alle sine medlemmer en riktig god jul og godt nyttår! Vi takker for alle de positive henvendelsene og det store engasjementet vi har opplevet fra våre medlemmer i året som  har gått. Vi jobber for dere – har dere noe dere ønsker å dele med oss eller si deres mening så hører…

Illustrasjonsfoto Tomtefeste: Dårlig nytt

Tomtefeste: Dårlig nytt fra Stortinget

Stortinget vedtok 10. juni 2015 en endring av Tomtefesteloven. Endringene er svært negative for mange hytteeiere når festekontrakten skal fornyes. De som har festekontrakter som ikke er tidsbestemt, eller en bestemmelse i festekontrakten som uttrykkelig sier at festeavgiften ved fornyelse ikke skal reguleres, eller bare reguleres i takt med konsumprisindeksen, blir ikke berørt av de nye…