Illustrasjonsfoto: Hytte i skogen

Pressemelding: Eiendomsskatt for fritidsboliger

Norges Hytteforbund (NHF) – som gjennom medlemskap av landets hyttevelforeninger og individuelle medlemmer representerer ca 25.000 hytteeiere –  har gjennom presseoppslag registrert at revidert nasjonalbudsjett inneholder et punkt (side 56) om at man nå vil foreslå at norske kommuner skal få anledning til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt.

Er du vår nye Organisasjonssekretær?

Norges Hytteforbund skal forsterke sitt politiske og organisatoriske arbeid, og  søker derfor etter en organisasjonssekretær i 50 % stilling. Kanskje er du pensjonist, eller har et ønske om å trappe ned til en redusert stilling mot slutten av karrieren som yrkesaktiv? Det er uansett en fordel om du har erfaring fra hyttelivets mange sider.