Illustrasjonsfoto: Hytte i skogen

Bli med på hyttetinget 2019

Velkommen til Hyttetinget 2019! Det er lørdag den 27 april som er dato for Hyttetingets samling i år. Dagen faller sammen med HYTTEMESSEN på Hellerudsletta rett ved, og våre medlemmer kan med fordel kombinere et besøk på HYTTEMESSEN med deltakelse på Norges Hytteforbunds årsmøte, «Hyttetinget». I tillegg tilbyr vi et interessant faglig foredrag om lovregler…

Sarpsborg kommune

Eiendomsskattens problemer i Sarpsborg kommune

NORGES HYTTEFORBUND (NHF) organiserer ca. 33.000 norske eiere av fritidsboliger som en nasjonal medlemsorganisasjon eiet og styrt av hytteeierne selv. NHF deltar ofte i diskusjonen om vi prinsipielt bør ha kommunal eiendomsskatt, og hvordan den i så fall bør konstrueres. I denne artikkelen skal vi heller ta utgangspunkt i dagens lovgivning, og hvordan denne har…

Lillesand

Eiendomsskattens problemer i Lillesand

NORGES HYTTEFORBUND (NHF) organiserer ca. 33.000 norske hytteeiere som en nasjonal medlemsorganisasjon eiet og styrt av hytteeierne selv. NHF deltar ofte i diskusjonen om vi prinsipielt bør ha kommunal eiendomsskatt, og hvordan den i så fall bør konstrueres. I denne artikkelen skal vi heller ta utgangspunkt i dagens lovgivning, og hvordan denne har vært praktisert…

Hyttemessen 2019

Vi deltar på Hyttemessen!

Norges Hytteforbund skal delta på Hyttemessen i april. Vi vil være å finne på standen til vår samarbeidspartner, Gausdal Landhandleri. I forbindelse med Hyttemessen vil vi også avvikle Hyttetinget, som er NHFs øverste organ.   Hyttemessen arrangeres 25. – 28. april på X Meeting Point, Hellerudsletta.

FNF natur

Avtale med Forum for Natur og Friluftsliv

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et forum for å fremme og styrke de tilsluttede organisasjoners arbeid med natur og friluftslivsfaglige saker. Hvert fylke har en tilsatt FNF koordinator hvis arbeidsoppgave er å bistå organisasjonene i deres engasjement for natur og friluftslivsfaglige saker. Norges Hytteforbund anbefaler sine organiserte medlemmer å ta kontakt med sin…

Vann som renner ut av rør

Avtale mellom NHF og BDO

Norges Hytteforbund og BDO har inngått en avtale der organiserte vel, foreninger, sameier, mm som er medlem i NHF kan benytte BDO for bistand i klagesaker knyttet til kommunale avgift- og gebyrfastsettelser. Dersom noen av Hytteforbundets organiserte medlemmer ønsker å klage på avgifts- og gebyrfastsettelsen fra kommunene, kan BDO tilby å vurdere saken i forkant…

Illustrasjonsfoto: Hytte i skogen

Fiks dette mens du er på hytta i høstferien

Stormene herjet over Sør-Norge i september og flere er på vei utover høsten. Bruk høstferien til å gjøre hytta klar for storm og nedbør. Nesten 25 prosent av alle hytteskader som meldes til forsikringsselskapene hvert år skyldes storm. Det er den klart største skadeårsaken på norske hytter, viser tall fra Frende Forsikring. – September var…

Illustrasjonsfoto: Hytte i skogen

Møte med Finansdepartementet

Norges Hytteforbund (NHF) hadde møte med den politiske ledelse i Finansdepartementet 20 juni der Trond Hagens skatteundersøkelse for eiendomsskatt i norske hyttekommuner ble fremlagt. Fra forbundet møtte Mathias B. Dannevig og Trond G. Hagen,  Vi har oppsummert møtets konklusjoner og Hytteforbundets politiske prioriteringer i brev til departementet den 28. juni som kan leses her.