AktueltNyheterVann som renner ut av rør

Norges Hytteforbund og BDO har inngått en avtale der organiserte vel, foreninger, sameier, mm som er medlem i NHF kan benytte BDO for bistand i klagesaker knyttet til kommunale avgift- og gebyrfastsettelser.

Dersom noen av Hytteforbundets organiserte medlemmer ønsker å klage på avgifts- og gebyrfastsettelsen fra kommunene, kan BDO tilby å vurdere saken i forkant og utarbeide grunnlagsdokumenter som Hytteforbundets medlemmer kan bruke i sin dialog med kommunen om avgifts- og gebyrspørsmål og i eventuelle klager. Dette gjelder kommunale avgifter innenfor f.eks.:

  • Vann og avløp
  • Renovasjon
  • Feiing og tilsyn
  • Byggesaker
  • Oppmåling

Hele avtalen finner du her: Les hele avtalen