Illustrasjonsfoto: Hytte i skogen

Pressemelding: Eiendomsskatt for fritidsboliger

Norges Hytteforbund (NHF) – som gjennom medlemskap av landets hyttevelforeninger og individuelle medlemmer representerer ca 25.000 hytteeiere –  har gjennom presseoppslag registrert at revidert nasjonalbudsjett inneholder et punkt (side 56) om at man nå vil foreslå at norske kommuner skal få anledning til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt.